Karácsony közeledtével már hagyomány a jótékonykodás. Nagyon nehéz eldönteni, hogy kit támogassunk ilyenkor, mert sajnos rengeteg helyen elkelne a segítség. Mivel a MUM PARK az anyákért jött létre, ezért úgy éreztük, hogy most az erőszakot elszenvedett anyáknak próbáljuk meg a legtöbb, tőlünk telhető segítséget nyújtani.

Magyarországon több mint 1 millió 124 ezer magyar nő ellen követtek el 15 éves kora óta fizikai és/vagy szexuális erőszakot.

Hazánkban jelenleg is több mint 223 ezer nő él olyan párkapcsolatban, amelyben partnere fizikailag és/vagy szexuálisan bántalmazza.

Belegondolni is rossz, nemhogy elszenvedni az erőszakot. Szerencsére ez ma már nincs elhallgatva, bagatellizálva. A vak komondorok és a folyton csúszós konyhakő ideje talán kezd lejárni.

A nők elleni erőszak nagy részét partner, volt partner, vagy a nő által ismert férfi követi el, és ismétli, fokozza: a hatékony beavatkozás ezért megállítja a folyamatot! Ezért, ha csak egy kicsit is tudunk, tennünk kell valamit!

Az alábbi felsorolásban találsz több olyan szervezet, amelyek azért jöttek létre, hogy segítsenek a bajbajutottakon. Ha teheted, segítsd te is munkájukat! Nemcsak pénzzel és egyéb adományokkal, de önkéntesként is esélyt tudsz adni valakinek egy jobb, erőszaktól mentes életre.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT)

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat célja, hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, a prostitúció és az emberkereskedelem áldozatainak, valamint szükség esetén gondoskodjon az elhelyezésükről.

A Telefonszolgálat állandó elérhetőséget kíván biztosítani minden bajba jutott és azonnali segítséget kérő embernek a nap minden órájában, az ország egész területén és külföldön, rendelkezésre kíván állni mindenki számára, akinek szüksége van rá.

A kríziskezelő hálózat intézményeinek elsődleges feladatai közé tartozik a bántalmazás miatt akut krízisben lévő áldozatok azonnali befogadása, közreműködése a fenyegetettség megszüntetésében. A krízisközpont és titkos menedékház a bántalmazás miatt kialakult krízishelyzet megszüntetését mozdítja elő olyan komplex, szükség szerinti teljes körű ellátás biztosításával, mely magában foglalja:

  • bántalmazás miatti akut krízis esetén az azonnali befogadást
  • szolgáltatást igénybe vevők fizikai (élelmiszer, tisztálkodási, tisztítószerek, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, szállás) ellátását a családok átmeneti otthonának rendszerén belül
  • szakemberek segítségének (jogász, pszichológus vagy mentálhigiénés szakember, szociális munkás) biztosítását
  • a szociális munka eszközeit, amelynek segítségével képviselik a bántalmazottak érdekeit, családgondozást végeznek, együttműködnek a jelzőrendszer tagjaival és más a bántalmazás során érintett intézményekkel, szervezetekkel
  • a krízisellátás megszűntetése érdekében tett előkészületeket, biztonságos lakhatási megoldás keresését

A 2005-ben, amikor az OKIT indult, 7 krízisközpont kezdte meg a működését. Mostanra 20 krízisközpont létezik, 8 titkos menedékház, 2 átmeneti szállás. Mindez összesen 320 férőhelyet jelent országos szinten.

Az OKIT-tal együttműködő, támogatandó krízisambulanciák listáját itt találod.

NANE Egyesület

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 1994-ben jött létre azzal a céllal, hogy a nők és a gyerekek ellen elkövetett erőszakkal szemben lépjen fel. Az Egyesület közhasznú, non-profit, nem-kormányzati szervezet. Az Egyesület egyéni, közösségi és társadalmi szinten is tevékenykedik.

A NANE Egyesület hisz abban, hogy minden ember egyenlő és azonos jogok illetik meg, függetlenül etnikai és nemzeti hovatartozástól, kortól, társadalmi rétegtől, szexuális orientációtól, politikai vagy vallási meggyőződéstől és személyes történetétől. Az erőszakmentes élethez való jog alapvető emberi jog, amely mindenkire vonatkozik.

NANE-t itt és így támogathatod.

Anyaoltalmazó Alapítvány

1992 novemberében nyitotta meg kapuit az Anyaoltalmazó Alapítvány első anya – és gyermekotthona Budapesten, majd – mivel a rászorulók száma folyamatosan növekedett, 1997 decemberében megnyílt az alapítvány második intézménye is. Az új otthon átadásával a férőhelyek száma 79-re, a szobák száma 22-re emelkedett.

Az intézmény működésének célja, hogy országos szinten az átmenetileg vagy tartósan otthontalanná vált családok befogadásával megelőzze, illetve megszüntesse a gyermekek veszélyeztetettségét, megakadályozza a család szétszakadását, a gyerekek állami gondoskodásba kerülését, segítse a szülőt gyermeke teljes körű ellátásában, és közreműködjön az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendeződésében, lakhatási problémáinak megszűnésében. Az intézmény fennállása óta 1741 anyának és 3306 gyermeknek biztosított átmeneti lakhatást, ami évente 75–80 családot jelent.

Az Anyaoltalmazó Alapítványt itt és így tudod támogatni.

Patent Egyesület

A Patent ingyenes jogsegélyszolgálata létfontosságú jogi és pszichológiai információkat oszt meg a hozzájuk forduló nőkkel. A bántalmazó kapcsolatban élő nőknek különösen fontos, hogy a vonatkozó jogszabályok mellett az emberi jogaikkal is tisztában legyenek.

A csapatokban dolgozó jogászok, pszichológusok és szociális munkások egymással folyamatosan tartják a kapcsolatot, együtt alkotnak stratégiát az áldozat támogatására. Ebben az együttműködésben fontos elem, hogy maga az ügyfél marad az ügyében a döntéshozó, a szakemberek pusztán információval látják el, de a döntés jogát/felelősségét nem veszik el tőle.

A Patent Egyesület munkáját többféleképpen is támogathatod.

Ha segítségre van szükséged, ne várj tovább! Hívd ezt a telefonszámot: +36 80 20 55 20

Adatok forrása: nokjoga.hu

Kiemelt kép forrása: pixabay