Elérkezett a tavaszi nap-éj egyenlőség ideje. 2022. március 20-án vasárnap, 16:33-kor a Nap eléri a Kos zodiákus nulla fokát. Ez a csillagászati tavasz kezdete. Az Életet ünnepelhetjük, mely élni akar, minden körülmények között növekedni, fejlődni és gyönyörködni. A szerelmet, mely megszületett a csendben és a sötétben, erőteljes és tisztító vajúdás után, hogy ránk mosolyogjon és virágba borítsa a földet.

Ha e pillanatban tekintünk az égre, a következő negyed év uralkodó energetikáját láthatjuk. A képlet ún. sorskeresztjére tekintve (Asc-Desc és IC-MC tengely) azt látjuk, hogy értelem és érzelem, illetve hit és tudás egyaránt meghatározóak. Az biztos, hogy ideje odabenn rendet teremteni, akármit is látunk a külvilágban.
Ez egy ún. változó kereszt. Így ír erről Paksi Zoltán, a magyar asztrozófia atyja Égi utak csillagüzenetei c. könyvében:
A változó kereszt jelei a négy elem segítségével létrejövő metamorfózisokat, megújulásokat indítják el. Az értelem és érzelem hatására beinduló átalakulásokat figyelhetünk meg. A lélek-szellem szoros, sőt egymástól elválaszthatatlan kapcsolatba kerül. Lassan beigazolódik, hogy a jelen korszak idejének vége felé közeledik. Az egykori igazságok üres frázisokká válnak, melyekben már nincs erő. Ugyanakkor ébredezik az új szellemiség, az új igazság (újnak tűnő!) mely egyre erősebben kéri, majd követeli helyét a világban. (…) A mozgató elv megtalálása vezet a bölcsességhez. Az analogikus, vagy mágikusnak is nevezett gondolkodás és szemlélet vezethet a titkok nyomára. A különböző formákat létrehozó változások mögött kell felfedezni az irányító elveket! Ekkor történhet meg a fő, de már lényegi belső változás, a minőségi átalakulás. Ez a bölcsesség állapota.”

Miből gazdálkodhatunk?

Mostanra remélhetőleg megszületett bennünk a HIT – mert ez visz most tovább, ez van a tarisznyánkban útravalóként. A hit és a magas tudás. A látható mögötti láthatatlan érzékelése, tapasztalása, az a hajlandóság, hogy a felszín alá nézzünk. Gyógyító erőink kézben tartása fontos. Aki tudatosan használta az utóbbi hónapokat, az mostanra ezeknek birtokában van. Tudja, milyen módszerekkel gyógyíthatja magát testi, lelki, szellemi szinten, s ebből óriási előnyt kovácsolhat. Szívünkben pedig mostanra megszülethetett a legmélyebb szeretet és élet-szerelem bizonyossága, mint átható tapasztalat.

Mit tapasztalunk?

Lelkünk, saját, belső utunk megismerését éljük. Ezáltal emelkedünk életünk, sorsunk uraivá. Felismerjük, hogy önmagunkat szeretni fontos. Hogy az Univerzumban rend uralkodik. Ezzel párhuzamosan rendet teremtünk önmagunkban és környezetünkben. Hangsúlyos lesz a nemes szolgálat.

A külvilággal kapcsolódva megjelenhet egyfajta feszültség, de ez önmagában előjel nélküli.

Rá fogunk érezni, mikor minek van itt az ideje: a többiekkel, a világgal foglalkozni, vagy magunkba tekinteni, magunkat építeni? Egyensúlyt úgy tudunk ebben a helyzetben teremteni, ha flow-ban maradunk, és egyszerűen utazunk az aktuális hullámokon, kihasználjuk az adódó lehetőségeket.

Mi a helyzet a külvilággal és a kapcsolatokkal?

Nagyon hangsúlyos most ez a terület. Magas szinten megjelenhet az Egység, szeretetben létezés és cselekvés, a sorsuralás, mély harmónia, a hit, a szeretet bölcsessége és a beavató tudás. Részemről nem tartom kizártnak, hogy mindez valóban létrejöjjön, megmutatkozzon. Fontos az ősi törvény: amint bent, úgy kint – az, hogy mit tapasztalunk, nagyban függ attól, mire jutottunk magunkkal. De vigyázat! Ez nem feltétlenül és nem kizárólag azt jelenti, hogy ne történnének a világban nehéz, szörnyű, gonosz dolgok. Mert idő kell, míg mindenki felébred, és a békés, szeretetteli energia mindenhová odaér. DE! Aki önmagában rendben van, az mást, másként fog hallani, látni, érzékelni, tapasztalni. Érzékelni fogja a rendet, az egységet, a szeretetet, minden más mögött. Nem a széthúzást vagy a gonosz erősödését, nem a reménytelenséget látja majd növekedni, hanem épp ellenkezőleg: a fényt, a biztonságot, amely belülről fakad.
A külvilágban és kapcsolatainkban is tapasztalhatjuk visszatérő lehetőségek, feladatok felbukkanását. Megoldásukkal a jövő számára készítünk teret. Higgyünk abban, hogy létrejöhet az egység, hogy boldog bőségben élhetünk, hogy tiszta és mély érzések kapcsolhatnak össze minket. Erősítsük ezt a hitet minden nap.
Eljött a spirituális cselekvés ideje a külvilágban is. Itt az idő, hogy ne a külsőségekre építsünk, hanem valódi belső értékek mentén létezzünk kapcsolatainkban, közösségeinkben.

Merre tartunk?

A változás felé. Minden megmozdul. Tudásunkat bővítjük. Megismerjük a polaritásokat. Megérthetjük a különféle oldalakat. Az információ, mint feladat jelenik meg. Közvetíteni szükséges ég és föld, illetve embertársaink között. Felismerjük és megéljük az élet apró örömeit.

Nagyon fontos megértenünk, hogy amibe energiát teszünk, az gyarapodik.

A cél most az, hogy azt csináljuk, amit szeretünk, amiben termékenyek vagyunk, s ezzel teremtsünk bőséget. A nagy mozgás közepette (amely a fizikai és asztrális síkot jellemzi) így találjuk meg saját BELSŐ stabilitásunkat. Lelki szemeink tisztánlátása számára most felsejlik a jövő, s ennek szellemében érdemes cselekednünk.
Befelé kell indulnunk, és emlékezni isteni természetünkre.
Erre erőteljes próbákon keresztül ébredhetünk rá, nagyon fontos tehát, hogy ha esetleg külső-belső nehézségekkel találkozunk, ránézzünk ezek mögöttes, szellemi dimenziójára, tanítására, hívására! Ezek visznek előre, ezek által emelkedhetünk!
És hogy hová emelkedünk? Ösztöneink fölébe. S amint rálátunk ezekre, már nem uralkodnak rajtunk többé. Tudatosodunk belső világunkról. Ezzel együtt valódi hivatásunk is világossá válik. Hangsúlyos a felvállalás.
E folyamatot segíti Mars és Vénusz, animus és anima kibékítése, a velük kapcsolatos hitrendszerek tisztítása, a felvállalás önmagunkban és a párkapcsolatban is.

Mit üzennek az égitestek?

Cselekvő énünk (Nap) most új minőségeket indíthat el, hiszen erről szól a tavasz, ez a Kos üzenete. Nagy energiával vetjük magunkat a dolgok a közepébe. A beavató úton járva visszatérő lehetőségekkel, feladatokkal, képességekkel találkozhatunk. Ha szerelemből, a transzcendens rend és nem az anyagi világ törvényei szerint cselekszünk, az segíti céljaink megvalósulását. Tudatos énünk és lelkünk hívásai közt most kisebb feszültség adódhat, amely a tanulást célozza, s figyelmünket a sorsunk szempontjából lényeges dolgokra irányítja.
Felszínre kerülhet most olyan előző életekben szerzett tudás is, amely felvállalva teljes transzformációt hoz énünk számára (Nap-Plútó szextil). Önmagunkban felfedezzük a világban zajló folyamatok tükrét. Most nagyon sokan megérthetjük, hogy a külső változások bennünk is végbe mennek, sőt, a bennünk zajló átalakulás a világot is alakítja. Ez a felszabadító tudás esszenciális jelentőségű. Fel kell vállalnunk a változást.

Lelkünk (Hold) harmóniára vágyik. Kapcsolatainkon dolgozunk. Jó lenne, ha nem a külső megfelelni vágyás nyerne önmagunk rovására. Tovább haladunk a belső úton, lelkünk megismerésének útján. Tisztán érezzük angyaltestvéreink támogatását, üzeneteit. Ideje a fölöslegek levágásának, a rossz szokások elhagyásának (ide tartoznak most első sorban a káros érzelmi körök!). Mély lelki átalakulás zajlik, búcsút vehetünk a megfelelési kényszertől, a meghaladott kapcsolatoktól, mindentől, ami nem ad harmóniát.

Szellemiségünk (Merkúr) és belső bölcsességünk (Jupiter) most egységbe kerül. Szellemi-hitrendszerbéli tisztítás, a súlyoktól való szabadulás zajlik a jövő érdekében.

Megújulhat, felbolydulhat mindaz, amit magunkról eddig tudni véltünk.

Az egység, a bőség, mély érzések, hit üzeneteit közvetíthetjük. Ugyanakkor a Jupiter fel is nagyítja a merkúri dolgokat, tehát nagyon meghatározóvá válik a következő negyed évben a szellemiség, a tanulás, a kommunikáció, a közvetítés, a kisebb utazások, a mozgás. Mivel vizes jelben vannak, az érzések kifejezése, az ezekről való tanulás is fontos. Ugyanígy az egység titkainak, lehetőségeinek kutatása, a misztika is középpontba kerül. Hitrendszerbéli, gondolkodási, információs korszakváltás zajlik.

A szerelem és biztonság, a kreatív termékenység, harmónia és szépség (Vénusz) akarattal és erővel találkozik (Mars). Most végre alkalmunk lesz kilépni az ördögi körből, kitörni a zárt rendszerből, meghaladni önmagunkat, és így bontakozni ki az anyagi világban is. Erőteljes tisztulást, karmaletételt élhetünk meg. Anyaggal és biztonsággal kapcsolatos tapasztalatainkat most az határozza meg, hogyan tudjuk együtt működtetni Marsot és Vénuszt (akár szerelmi életünkben, akár más olvasatokban). Ezzel kapcsolatos döntéseink, felismeréseink, cselekvéseink a látható világban is erőteljes fordulatokat hoznak, és céljaink megvalósulását is támogatják (Lásd följebb: „Merre tartunk?”).

A Szaturnusz arra hív, hogy engedjük az erőteljes tisztulást létrejönni életünk legkülönfélébb területein, s közben kreativitásunkat használjuk önzetlenül a közösségért. Sorsfeladatainkat vállalva juthatunk előre.

Az Uránusz folytatja anyaggal és biztonsággal kapcsolatos fogalmaink széles körű átalakítását.

A Neptunusz továbbra is otthon érzi magát a Halakban, s legmélyebb lelkiségünk megélésére szólít.

Plútó pedig, a tőle megszokott módon folytatja a gyökeres átalakítást a legmagasabb isteni tudás fényében. Transzformálván a „valódi érték” fogalmát, hivatásunkat, sorsfeladatainkat, a komfortzóna elhagyására hív.

Csillag Enikő

További írások a szerzőtől: https://magikusno.wordpress.com/blog-2/
Facebook: https://www.facebook.com/magikusnoutja
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChR9wCpkH_hwlAbWzDRTucQ


Photo by: pixabay.com