A héten a Nap még a Skorpió zodiákusában halad, miközben a Mérleg jövőt megmérő serpenyője (a Skorpió ollócsillagai), és a Kígyó Feje alatt vonul. Tovább mélyül a felszín alatti működésekkel kapcsolatos megértésünk. Tisztán érezzük, mi igaz, mi felé érdemes indulni, miközben az elhalt, életképtelen dolgoktól cselekvően szabadulhatunk. Szellemi erőnk tudatos működtetését gyakoroljuk.

A Vénusz csütörtökig még a Tejúton halad, alkalmat adva arra, hogy éljük és működtessük a szerelemben és teremtéseinkben a legmagasabb, isten minőségeket.

Heti Holdnaptár

A Hold a hét első felében növekszik – a beépítés, felépítés, gyarapodás energetikája hangsúlyos. A hetet a Kos jegyében kezdi, így hétfőn és kedden energikusak leszünk, érdemes most új dolgokat elindítani.
Szerdán lép át a Bikába a hajnali órákban, innentől földeltebbek leszünk néhány napig, lassú élvezeteknek hódolhatunk. Anyagiakkal, s úgy általában az anyag világával foglalkozni most praktikus. Ha kártyát vetnénk, vagy hasonló önismeretei játékot játszanánk, egyéb divinációs módszereket használnánk, érdemes ezt este hét körül megtenni.
Pénteken Teliholdat ünnepelhetünk. A Hold ekkor a Bikában jár, fölötte a Bika csillagai ragyognak. A Nap a Skorpió zodiákusból, a Mérleg jövőt megmérő serpenyője és a Kígyó Feje alól világítja meg ezüst testvére arcát. A mélységek megjárásából, szellemi erőink tudatos működtetéséből, az igazság választásából születő lelki termékenység napja ez. Az alábbiakban bővebben is szó lesz róla.
Kora délután a Hold az Ikrekbe lép. Hangsúlyos a kommunikáció, az információáramlás, a mozgás, a kisebb utazások, és a társainkkal való együttműködés. Tanulásra nagyon alkalmas időszak.
Szombattól már a fogyó Hold energiája érvényesül: a fölöslegek eltávolításának, elengedésének ideje van, minden szinten.

Csillagüzenetek, bolygó fényszögek

HÉTFŐ délelőtt a Jupiter eléri a Vízöntő múltba ömlő vizében ragyogó Sadalsuud-ot, mely az arab hagyomány szerint a világ szerencse csillaga. Estére pontosodik be a Nappal alkotott teremtő fényszöge. Nagy energiát tehetünk hát továbbra is a múlt cselekvő megtisztításába, különösen hitrendszereink terén. Saját igazságunk tisztán látása és felvállalása egész biztosan szerencsés tett, mely friss energiákkal lát el minket életünk minden területén.
A nap folyamán a Merkúr eléri a Zuben Elgenubi és a Zuben Elakrabi csillagokat a Skorpió ollóján. Ideje levágni minden méltatlan szellemi minőséget, a jövő érdekében. Ideje, hogy csak az igazság maradjon.
Mindez erőt ad, tisztít és megértéseket hoz.

SZERDÁN kora hajnalban a Jupiter eléri a Deneb Algedit, a Bak farkát jelölő csillagot. Igazságunkat, hitünket vállalhatjuk fel továbbra is nagy erővel, miközben folytatódik a méltatlan minőségek cselekvő levágása. Ezeket sokszor saját lelkünk mélyére ereszkedve találjuk meg, a felszín alatti működtető erőket vizsgálva.
Este a Mars az Uránusszal kerül pontosan szembe. Biztosra vehetjük, hogy érzünk majd némi izgalmat, mert nagy erő jelenik meg itt. Újítás, teremtő feszültség, önmeghaladás, közösség lehetnek kulcsszavaink. Egészen izgalmas dolgok is kisülhetnek még ebből. Miközben önmagunk felemelésén dolgozva kutatjuk mögöttes működéseinket, egyszersmind biztonsággal kapcsolatos hiedelmeinket, végső soron az anyag világát is átalakíthatjuk. Hiszen ami bennem van, az a világban is megjelenik.

CSÜTÖRTÖKÖN kora reggel a Nap kvintillel kapcsolódik a Szaturnuszhoz. Dél tájban a Mars ad kvintilt a Plútónak, majd délután a Merkúr és a Neptunusz trigonja jön létre.
Érdemes ma teret engedni a művészeteknek, mert katartikus élményeink, határátlépéseink lehetnek. Szintén erősek ma a felvállalásra buzdító impulzusok. Lelkünk legmélye mutatkozhat meg.

PÉNTEKEN kora hajnalban a Merkúr eléri a Mérleg nyelvét jelölő csillagot. Az ösztönök tudatosítása és felemelése zajlik. Az isteni igazságot érzékeljük, nagy dolgok nyílhatnak meg szellemünk előtt.
Reggel a Vénusz harmadfénnyel kapcsolódik az Uránuszhoz. Továbbra is ösztönzést kapunk anyaggal kapcsolatos viszonyulásaink, kreativitásunk átalakítására.
Délelőtt tíz óra tájban beteljesedik a Telihold. Ahogyan föntebb erről már szó volt: a mélységek megjárásából, szellemi erőink tudatos működtetéséből, az igazság választásából születő lelki termékenység napja ez.
A Nap (tágabb együttállásban a Merkúrral) a Skorpió zodiákusban tartózkodik, a Skorpió ollócsillagai, másként a Mérleg jövőt megmérő serpenyője, valamint a Kígyó Feje alatt. Itt tehát jövőt illető elképzeléseink méretnek meg. Ehhez mélyre merülünk, hogy megkeressük a felszín alatt rejlő láthatatlan mozgatókat. Cselekvően levágjuk magunkról a halott és méltatlan dolgokat, minőségeket, kapcsolatokat, mielőtt a Tejútra lépnénk. Szellemi tisztulás zajlik, erőink tudatos működtetését tanuljuk.

Milyen jövőt akarunk? Valóban a saját szívünk vágya-e mindaz, ami felé tartunk? Milyen jövőért teszünk? Ha valódi vágyainkat követve indulunk tovább az úton, milyen súlyokat engedünk el, hogy előre haladhassunk?

Aktuális kérdések ezek. Estére a Merkúr eléri a Kígyó Fejének legfényesebb csillagát, az Unukalhait is. Nagyszerű lehetőség ez tehát, hogy felülemelkedjünk félelmeinken, korlátozó mintáinkon, és az irányítást a magas rendű szellemiség kezébe tegyük!
A Nap ebből a pozícióból világítja meg lelkünk tükrét, a Holdat. Ő ekkor a Bika és az Eridanus alatt jár. És… a Perseus csillagképben Medusa szemét jelölő Algol csillagterében.
Perseus Zeusz és egy földi királylány, Danaé gyermeke. Mivel a dolgokat már akkoriban sem adták ingyen, nehéz próbát kellett kiállnia: meg kellett ölnie Medusa gorgót, és magával vinni a fejét. A bökkenő az volt, hogy Medusa tekintetétől bizony mindenki kővé változik… Ő azonban kapott egy pajzsot Pallas Athénétől, s annak tükrében nézett csak a gorgó szemébe.
Most mi is ránézhetünk félelmeinkre, sérüléseinkre a Telihold tükrében, hogy legyőzzük őket – s ekkor megnyílik termékeny lelkiségünk, a lehetőség az előre haladásra – hiszen a Hold kora délutánra már a Plejádok alatt halad. Életerőt, energiát, a lélek erejét nyerhetjük vissza ezáltal.
S a Telihold varázspálcájához teremtő fényszöggel kapcsolódik a Jupiter is, amely azt üzeni: higgy! Mondd ki az igazat! Bölcsességed váljon kézzelfoghatóvá! De legelső sorban: kövesd a lélek igazságát! S ha így teszel, felemeled önmagad.

Mézédes gyümölcsökben gazdag, áldott Teliholdat kívánok:

Csillag Enikő, spirituális konzulens

Aktuális energiák, még több írás a szerzőtől itt: https://magikusno.wordpress.com/blog-2/

Facebook: https://www.facebook.com/magikusnoutja

banner

Photo by pixabay.com