Ismerd meg önmagad a bolygók segítségével, fényesítsd fel kapcsolataid az égi tudással! Asztrológiai útmutató kezdőknek.

Az asztrozófia szó csillagbölcseletet jelent. E tudomány önismeretet ad. Rávilágít, mikor minek van ideje. Segít energiáinkat és ezzel egész életünket magasabb szintre emelni. Az égre írt információk égitestek, csillagképek, állatövi jegyek viszonyrendszeréből olvashatóak ki. De mi haszna mindennek a párkapcsolatokban?
Olvashatunk heti, havi, éves előrejelzéseket (itt a Mum Park hasábjain is minden hétfőn megjelennek a Csillagmandalák), készíttethetünk születési képletet, követhetjük a évszakok változásait, a zodiákus körét, a holdciklust. Az égi információkat pedig praktikummá is tehetjük, hogy megkönnyítsük vele az életünket, kapcsolatainkat. Erről adunk most rövid áttekintést.

(E cikk nem a horoszkópok összehasonlításáról, az úgynevezett szinasztriáról szól. A szerzőnek egyébként is meggyőződése, hogy egyetlen kapcsolatot sem határoz meg a horoszkóp ábra önmagában – de rálátást adhat az alapvető energetikára, a lehetőségekre és kihívásokra. Végső soron pedig az egészhez még ábra sem kell, csak a tudatosság, és egymásra figyelés.)

Először önmagunkkal lenne jó kapcsolódni

Mert mi haszna egy „tökéletes” férfinek, ha önmagammal nem vagyok jóban? Egyszerűen nem tudnám értékelni őt sem. A folytonos önszabotázs közben esetleg még arra is szakítanék időt, hogy projektáljam minden gondom erre az ártatlan Adoniszra, aki mit sem értve pislogna az örökös elégedetlenség miatt. Arról nem is beszélve, hogy hullámzó és ismeretlen belső világom pillanatról pillanatra másra hív, én pedig forgok, mint a szélkakas – egyik nap ez jó, másik nap az, vágyaim dobálnak, érzékiségem zavarba ejt, cselekvéseim következetlenek. Persze tudom, a Mum Park olvasóival nem történhet ilyesmi. Mégis újra és újra arra jutok: első dolgom legyen megismerni önmagam.

Belső bolygók

Ehhez nyújt nagyszerű segítséget egy születési képlet elkészítése, amelyben sok egyéb mellett az is jól látszik, világra jövetelem pillanatában milyen volt a bolygók helyzete az égbolton. (És igen, most csak ezekről beszélek, de egy születési képletnek ennél sokkal, sokkal több összetevője van.)
Kezdetnek személyiségem főbb jelölőit érdemes szemügyre venni: a Napot, a Holdat, a Merkúrt, valamint a Vénuszt és a Marsot. Mindannyiuknak számos aspektusa és értelmezési lehetősége van, de egy dolog közös bennük: sokat elmondanak rólunk. Ősprincípiumok ők, archetipikus erők, melyek mindannyiunkban jelen vannak, s magas, vagy alacsonyabb szinten, de megmutatják magukat. Bennünk és az égen, amely belső világunk tükre.

Különféle megélési lehetőségek

A Nap férfias minőséget képvisel. A Nap én magam vagyok, az egóm, cselekvő énem, a főnök, az apa, a király – de ő a feltétlen szeretet áramoltatója is.

Ha egy nő vezető szerepbe kerül, abban a Nap minőséget éli.

Akkor működik jól, ha sorsom irányítását a kezembe veszem, ha a szeretet vezérel, ha megtalálom saját belső középpontomat. Ha vezető szerepben is nagyvonalú vagyok, biztonságot nyújtok, fényemmel táplálok.
Akkor nem működik jól, ha az egóm irányít, ha nem uralom az életem, ha elnyomok másokat, ha képtelen vagyok szeretet adni. És ez csak néhány kiragadott példa.

A Hold nőies minőségű. Folyton változó tükre érzéseim, lelkivilágom, belső otthonom jelölője. Az anyaság, a befogadás, a táplálás, a női életkör, a ciklikusság princípiuma.

Az anyaságban a Hold minőség dominál.

Magas szinten való működtetéséhez fontos tisztában lennem a természet ritmusával, s abba belesimulni. Helyén van az életemben, ha kapcsolódom teremtő intuíciómhoz, képes vagyok a befogadó, tápláló és elengedő szeretet működtetésére. Amikor otthon vagyok magamban.
Nem működik jól, ha gyorsan változó érzésvilágom folyton dobál, befolyásolható vagyok, nem szűröm meg, mit engedek be, mit táplálok magamban, és képtelen vagyok az elengedésre.

A Merkúr semleges – önmagában se nem nőies, se nem férfias – a többi közt szellemiségemre, gondolkodásmódomra, kommunikációmra mutat rá. A legmélyebb titkok megismerését teszi lehetővé.

Tanuláskor a merkúri energia aktív.

Magas szinten működtetve éles intellektus, jó fogalmazókészség, tanulásra és tanításra való képesség, jó üzleti érzék, mozgékonyság lesznek ajándékai.
Kevésbé kedvezően használva ugyanezen energia pletykásságot, hamiskodást, szétszórtságot, megbízhatatlanságot hoz.

A Vénuszó, a Vénusz! Maga a szerelem, természetesen. Termékenység, biztonság, bőség, az anyaggal való kapcsolat, a földi létezés szentségének jelölője. Nőies, a vágyak megtestesítője. Hozzá (is) tartozik a szexualitás, a testiség, a női minta, az ideális nő.
Magas szinten működtetve mindent megszépít és termékennyé tesz, harmóniát és biztonságot teremet. Szerelemmel, varázslattal hatja át a földi létezés minden percét, stabil párkapcsolatot működtet.
Alacsonyan élvhajhász, beleragad az anyagba, szélsőségesen hedonista, hűtlen, üresen szép – vagy épp igénytelen, beszürkült, örömtelen, viszályokkal teli.

Mars és Vénusz: kezdeményező készség, akarat, szerelem, termékenység…

S végül a férfias Mars, akit legtöbben a háború istenével azonosítanak – pedig ő jelöli a képességet, hogy kitörjek a zárt rendszerből, s az ég felé induljak. Ő az erő, a bátorság, végső soron a szeretet nyílt, egyenes kimutatása. Általa újra és újra legyőzhetem önmagam, egyre feljebb emelkedve sorsom spirálján. Ő az ideális férfi jelölője, férfi mintáimra is rámutat.
Magas megélési szintjein ennek megfelelően bátor és őszinte, agilis és energikus, erős vagyok.
Alacsonyan működtetem viszont, ha erőszakkal kényszerítem másokra akaratom, fenyegetőn és durván viselkedem, ha a háborúban keresem a megoldást. De az sem a legjobb módja a marsikus energiák (nem)használatának, ha gyáván és mindenféle önérvényesítés nélkül, vágyaimat elnyomva, önpusztító módon élek – az egó teljhatalmának leépítése helyett.

Ideális esetben tehát kezembe veszem sorsom irányítást. Meghozva ezt a döntést, felelősséget vállalok a saját életemért (Nap).

Tudom, hogy nem vagyok azonos sem egómmal, sem elmémmel, sem érzelmeimmel, sem vágyaimmal – de mindezek jelen vannak bennem, s általuk növekedhetek a szeretetben. Ennek megfelelően megismerem érzéseimet (Hold), anyai és apai mintáimat. A tudatosság fényébe emelem a bennem élő férfit és nőt, az animust és az animát. Tanulok (Merkúr). Megvizsgálom gondolkodásmódomat. Fejlesztem kommunikációs képességemet, a gondolatok és az önkifejezés tisztaságára törekszem. (És itt már mások is bejönnek a képbe, például a jó öreg Szaturnusz nagymester, aki – hogy úgy mondjam – segít a koncentráció elsajátításában). Amit igazán szeretek csinálni, azt teszem – és ezáltal az élet termékeny és örömteli lesz (Vénusz). Harmóniát teremtek magamban, így környezetemben is. Erőimet az önmeghaladásra fordítom (Mars).
Láthatjuk tehát, hogy mindezen erőket megismerve és harmóniába hozva kiteljesedett, önazonos élet lehet a jutalmunk. De hogy jelennek meg e princípiumok a párkapcsolatban? És mit üzennek nekünk? Ezekről lesz szó cikksorozatunk második részében.

Csillag Enikő, spirituális konzulens

További írások a szerzőtől itt: https://magikusno.wordpress.com/blog-2/
Facebook: https://www.facebook.com/magikusnoutja
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChR9wCpkH_hwlAbWzDRTucQ

banner

Photo by: pixabay.com