Csak kapkodom a fejem, mennyi minden történik mostanában égen s földön egyaránt. Ismét nagyon erőteljes, izgalmas időszakhoz érkeztünk, ahol különleges kalandokban lehet részünk – erről szól heti Csillagmandalánk.

A Nap a héten a Rák zodiákusban halad, az Ikrek és az Egyszarvú csillagképek alatt. A család és otthon témái, a múlt felidézése aktuális, miközben a halandó és halhatatlan minőségek kibékítésével az egység felé törekszünk.

Heti Holdnaptár

A Hold a hét elején növekvőben van, a növekedés, a tápanyagok beépülése, az építés folyamatai aktuálisak. A hetet a Nyilasban kezdi, optimizmussal és lelkesedéssel hatva át a teret, új célok kitűzésének idejét hozva.
Kedden délelőtt a Bakba lép, innentől kezdve az aprólékos figyelmet és kitartást igénylő munkákat támogatja, de ezek a napok nagyszerűek csontjaink egészségének támogatására és kristályainkkal foglalkozni is.
Szerdán telihold a Bakban, erről lentebb bővebben is írok – annyi biztos, hogy helye lesz az átalakulásnak, fordulatoknak.
Csütörtökön továbbra is a teliholdas energiák érvényesülnek. Délelőtt a Vízöntőbe lép a Hold, mindenféle tisztítás, vizes tevékenység és közösségért kamatoztatott kreativitás idejét hozva.
Pénteken már csökkenő tendenciát mutat, innentől tehát a fölöslegek elengedése időszerű.
Szombat délelőtt lép a Halakba, romantikus érzéseinket előhívva, az egység felé mozdítva minket, misztikus hangulatot hozva. Ja, és menjünk strandra!

Csillagüzenetek, bolygófényszögek

HÉTFŐN reggel a Mars a Sheratant éri el, amely a Kos szarvának csillaga – ideje erőinket a teljes önlegyőzésre, a belső falak lebontására fordítani, ami által szellemiségünkben is megújulhatunk!
Kora délután Vénusz eléri a Capella csillagot, most belső kápolnánkba visszavonulva a szerelemben, nőiségünkben (férfiak a nőkkel való viszonyukban) is megújulhatunk. Ha lehetőségünk van rá, kicsit húzódjunk vissza a külvilágtól, és töltsünk némi időt, meditációval, önvizsgálattal, alkotással, vagy épp szertartásokkal.
Szintén kora délután a Nap eléri az Ikrek szívét, s ez a tény a kettősség mögötti egység szellemi üzenetét hordozza, erre ébredhetünk most rá, s így emelkedhetünk életünk urává.

Vagyis tudássá válhat számunkra, hogy nem a versengés, hanem az együttműködés a lényeg, hogy egymás segítése és emelése visz előre minket.

Halandó és halhatatlan, világi és transzcendens törekvéseink is egységbe kerülhetnek a mai napon, ami segít teljesen erőnkbe állni.

KEDDEN kora reggel a Merkúr a Siriust éri el, a magyarok vezérlő csillagát, s az isteni bölcsesség üzeneteit, a szeretet törvényének tanítását hozza.
Szintén a reggeli órákban Vénusz az El Nathoz, a Bika szarvához érkezik: szerelemben, művészetben, biztonsággal és kreatív teremtéssel, termékenységgel kapcsolatban most egyrészt helye van a belső küzdelemnek, s annak nyomán a felemelkedésnek, másrészt ehhez segítséget, tudást is kapunk, egyenesen a Tejútról. Érezni fogjuk, minek van itt az ideje, határaink meglépésre hív az ég.
Délelőtt a Nap eléri az Egyszarvú szívének csillagát, a krisztusi szeretet tanításait hozva: figyeljünk fel azokra a helyzetekre, ahol alkalmunk nyílik ezt a nagyszerű, önzetlen és bátor szeretetet gyakorolni!
Szintén délelőtt a Hold a Bakba lép.
Késő este a Nap az Ikrek csillagkép Castor csillagát éri el, a halandó minőségeket képviselő égi testvért – ezen minőségekre, dolgokra válhatunk most tudatossá. Egyrészt világossá válik, mi az, ami múlandó, esetleg már meghaladott az életünkben, másrészt a földi, anyagi világban fontos ügyeinkben emelkedhetünk most sorsunk urává, ezekben tapasztalhatjuk az önirányítást.

Telihold a Bakban

SZERDÁN beköszönt a telihold, azaz Nap és Hold szembenállása teljesedik ki. A Hold a Bak zodiákusban tartózkodik, a Nyilas és a Sas csillagai alatt – együttállásban a Plútóval és az Ascendenssel, trigonban a Felszálló Holdcsomópont mellett parkoló Uránusszal.
A Nap a Rák állatövi jegyéből világítja meg égi társa arcát, az Ikrek és az Egyszarvú csillagai alól, miközben együtt áll az Egyszarvú szívével, a Castor csillaggal, a Merkúrral és a Descendenssel, továbbá szextilt alkot a fent említett Uránusszal.
Jó sűrű helyzet, nem igaz? És vajon mire hív?

Sorsfeladataink felismerése, azok felvállalása most kiemelt fontossággal bír. Testi-lelki-szellemi erőnk függ ettől.

Hiszen amikor eltagadjuk magunk elől a lényeget, mindig óriási energiát fordítunk az eltussolásra – ez szétdarabol, megbüntet, néha élőhalottá tesz. És ki akarna zombi lenni, mikor van más választás?!
Ehhez persze ki kell lépnünk a komfortzónából – szívós, céltudatos, kitartó munkát, megfontoltságot kér tőlünk most az élet. Koncentráljunk, szorítkozzunk a lényegre, tartsuk a fókuszt (ha nem tudjuk, hogy mi is az, tisztázzuk először – ha tudjuk, vizsgáljuk meg, jó helyen van-e). Hívjuk segítségül a köveket, kristályokat, hegyeket, a jógát, gerinctornát, böjtöt, masszázst, koncentrációs gyakorlatokat. Gyakoroljuk a jelenlétet, a szentség megélését a hétköznapokban, gyakoroljuk a lemondást annak legnemesebb értelmében.
Jó-jó, de mégis miért? Azért, mert most ez hozhat fordulatot, gyökeres átalakulást!!!

Annak van most itt az ideje, hogy legmélyebb szenvedélyünket megzabolázzuk (felvállaljuk, uralmunk alá hajtsuk, NE letagadjuk), s így érjük el a transzformációt!

Ez indít most új utakra, ez hozza el az új kezdetet, a szárnyalás és magas szellemi beavatás lehetőségét. Ideje van az égi tudás és gyógyító erő kiárasztásának is. Ez az anyaghoz és biztonsághoz való viszonyunk tisztítására, átalakítására is hív az Uránusz által, ezzel kapcsolatos ösztönző impulzusok is megjelenhetnek.
Mindez most otthonunk, családunk és múltunk összefüggéseiben bír kiemelkedő jelentőséggel, ezeken az életterületeken segíti a sorsuralást, az erőnkbe állást első sorban. Fontos most kimondani és megbeszélni a dolgokat, megérteni egymást, és itt, az anyagban törekedni a krisztusi szeretet megvalósítására, hogy a külvilággal kapcsolatban is rendeződjenek soraink.

A hét második felének csillagüzenetei

CSÜTÖRTÖKÖN hajnalban a Merkúr Uránusszal alkotott szextilje pontosodik be. Anyagiakkal, családdal, biztonsággal kapcsolatos megértések érkezhetnek, érdemes ma is beszélgetni ezen dolgainkról, egymás megértésére törekedve, de már álmaink is fontos üzeneteket hordozhatnak.
Ugyancsak kora hajnalban lesz egzakt a retrográd Szaturnusz és a Mars kvintilje, amely az önmeghaladás és a szeretet nyílt kimutatásának üzenetét hozza – most ezzel varázsolhatunk, tisztítva a teret. Itt is érdemes figyelni az álmokat.
A Hold délelőtt a Vízöntőbe lép, továbbra is a teliholdas energiák érvényesülnek.
Kora délután a Merkúr éri el az Ikrek szívét, késő este pedig ugyanő az Egyszarvú szíve alá érkezik – továbbra is a kettősség mögötti egység és a krisztusi szeretet üzeneteit hozva.

PÉNTEKEN már a fogyó Hold energiái érzékelhetők.
A Merkúr ma kora hajnalban a Castort éri el, álmaink a halandó, e világi minőségekkel kapcsolatos beavatásokat, tudást hozhatnak el.

Hétvégi csillagüzenetek

SZOMBATON még az éjjel a Nap az Ikrek Pollux csillagát éri el, itt már a halhatatlan, nem evilági, szakrális minőségekről hozva hírt, ráadásul együttállásban a Merkúrral – ugyancsak beavató tudás érkezhet most hozzánk.
Délelőtt a Hold a Halakba lép.

Kora délután a Merkúr is eléri a Polluxot, miközben számos fényszöggel kapcsolódik égi társaihoz – fontos beavató nap tehát a mai!

Ismét aktuálisak a család, külső-belső otthon, a múlt témakörei. Önmeghaladás, valódi célok felé fordulás, nagy átalakulások napja van. Kövessük valódi szenvedélyünk szavát, szellemi és szívbéli legmélyebb céljaink ma kiegészülésre törekszenek. Az őszinte kommunikáció erőteljes átalakulást hozhat. Lelkünk mélyéről érkező impulzusainkra is érdemes ma figyelni, legmélyebb mozgatóinkat ismerhetjük fel. Közben nagy megértésekre is juthatunk.

Estefelé a Mars a Kos legfényesebb csillagával, a Hamallal kerül egy vonalba: igazi nagy elindulások, önlegyőzés ideje van!

Falakat dönthetünk le, teljesen új külső-belső utakra indulhatunk, önkorlátozásainkon túljutva, nagy erővel, szabadon!

VASÁRNAP reggel a Vénusz a Betelgeuse csillagot éri el, amely Nimród, az égi vadász íjat elengedő karjának válla, az uralkodó csillagképének legfényesebb csillaga. Nagy szerepe van ma az isteni minőségek felvállalásának a szerelemben, a termékeny kreativitásban, biztonsággal, bőséggel kapcsolatos dolgainkban! Itt az ideje, hogy e felvállalást társaink előtt is megtegyük!
Délelőtt a Merkúr a Neptunusszal alkot trigont: ma is lelkünk legmélyéről érkező impulzusok tudatosodásának, az Egység titkaiban való elmélyülésnek van ideje.

Áldott, fényes nyári napokat kívánok:

Csillag Enikő, spirituális konzulens

További írások a szerzőtől: https://magikusno.wordpress.com/blog-2/
Facebook: https://www.facebook.com/magikusnoutja
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChR9wCpkH_hwlAbWzDRTucQ

banner

Photo by: pixabay.com