A Nap a Bikában halad. Dolgainkat most stabillá tehetjük. Ideje az anyagi világban munkálkodni, de az élvezeteknek áldozni is. Tevékenységeinkkel biztonságot teremtünk. A Kos csillagkép alatt haladva ugyanakkor ez az időszak arra hív, hogy lebontsuk önkorlátozó hitrendszereinket, s így váljunk hatékonnyá az anyagi teremtésben.

Mindeközben a Vénusz, a Jupiter és a Neptunusz is a Halak csillagkép visszaúszó halának csillagai alatt jár, így továbbra is hangsúlyos a múlt, a visszatérő lehetőségek és képességek is. A múlt megtisztítását pedig a Vízöntő múltba ömlő hullámaiban fürdőző Szaturnusz segíti.
Érezhető a hét folyamán a Merkúr-Szaturnusz kvadrát is. Ha a múlt dolgait megbeszéljük, ha ezekkel kapcsolatban kommunikálunk, vagy éppen szavakban is megtesszük sorsfeladataink felvállalását, az most biztonságot teremt számunkra.

Heti Holdnaptár

A Hold a hét nagy részében csökkenőben van. Feleslegek kivezetésére, méregtelenítésre, a súlyok letételére megfelelő napok ezek. A hetet a Vízöntőben kezdi, hétfő délig a tiszta helyzetekért és közösségeinkért tehetünk. Ekkor a Hold a Halakba lép, a misztika, az álmok, a mély érzések válnak hangsúlyossá.Szerda késő délután érkezik meg a Kosba, s ekkortól energikusabbak lehetünk – kerüljük a meggondolatlan cselekedeteket. Szombaton késő este beköszönt az Újhold a Bika zodiákusában, a Kos csillagai alatt, együttállásban az Uránusszal. Erről bővebben az alábbiakban írok – az biztos, hogy igazán nagy erejű, felszabadító esemény ez életünkben, éljünk vele! Vasárnap még mindig az újholdas energiákban fürdőzhetünk.

Csillagüzenetek, bolygófényszögek

HÉTFŐN a Merkúr és a Neptunusz szextiljével indul a hét, mely egy nagy háromszög része – erről lesz még szó. Most lelkünk mélyére, önmagunk elől is titkolt dolgainkra láthatunk, érezhetünk rá.

Ez egy nagyon kitűnő időpont intuitív módszerek használatára: tarot, inga, meditáció, ima ideje van, de elmélyült alkotás közben is fontos üzeneteket kaphatunk.

Ezek önmagunkkal, múltunkkal és az Egységgel kapcsolatos megértéseket segítik.
Délben a Hold a Halakba lép.

KEDDEN reggel a Nap a Szaturnusszal alkot kvintilt. Ma alkalmunk adódik betekinteni a magasabb világokba. Érdemes ehhez az érzékelést segítségül hívni, befogadóként is nagyszerű ötlet most közel kerülni a művészethez.
A Merkúr délután eléri az Algolt. Ránézhetünk félelmeinkre, gondolkodásunkat, szellemünket megbénító hiedelmeinkre, és legyőzhetjük azokat.

SZERDÁN reggel pontosodik be a Jupiter és a Merkúr szextilje, szintén az égi háromszög részeként. Ez most a hittel, hitrendszerekkel kapcsolatos megértéseket hozza el!
Este felé a Hold a Kosba lép.

CSÜTÖRTÖKÖN reggel a Nap a Kos csillagkép legfényesebb, alfa csillaga, a Hamal alá érkezik meg. Fő üzenete az önmagunkra való rálátás, a tudatosodás! A fizikai síkon is megjelenő szellemiségről üzen ez nekünk, arról, hogyan győzedelmeskedhetünk az ösztönök fölött, hogy hozhatunk áldozatot valódi, mély vágyainkért – mert abból az áldozatból áldás születik. Tehát a nem igazit „áldozzuk föl” az igaziért, a lustaságot a mozdulásért, a talmit az értékesért, a korlátokat a szabadságért.
Kora délután bepontosodik a Merkúr és a Plútó trigonja, a föntebb már említett égi háromszög alapja.

Ez a nagy szellemi fordulatok ideje! Beavató tudás érkezhet általa.

A Merkúr innentől már az Alcyone csillag alatt, a Plejádok csillagterében fürdőzik. Az istenek szerelmi fészke ez, az égbolt legtermékenyebb szelete – mindez tehát valódi, termékeny szellemiséget hoz az életünkbe! De élni kell vele, tenni kell érte, észrevenni és megragadni a lehetőséget, különben transzformáló erő helyett csak üres lelkesedés marad. Ez az erőmező csütörtöktől szombat estig lesz nyitott.

Hétvégi Csillagüzenetek

PÉNTEKEN a Merkúr továbbra is a Plejádok alatt halad.
Kora hajnalban a Plútó látszólag megáll az égen, hogy visszanézzen lassan… Mert hamarosan elindul (persze csak látszólag, innen nézve) visszafelé, az égi irányba. Valamiért, amit még gyökeresen át kell alakítanunk, hogy a vágyott jövő felé indulhassunk… Le kell még bontani néhány struktúrát, élni a felvállalás transzformatív erejével… Hogy ezek ne pusztán szavak, hanem valódi, mély megtapasztalások legyenek, arra hamarosan sokunk életében eljön az alkalom. Járjunk nyitott szemmel, s akkor látni, érezni fogjuk, mi zajlik – és miért. Ez a tudatosság, a felszín mögé nézés adja meg számunkra a lehetőséget, hogy sorsunknak kovácsai, ne elszenvedői legyünk. Hogy valódi választásokat tegyünk. Hogy átalakítsuk magunkat.

SZOMBATON kora hajnalban a Merkúr átlép az Ikrek zodiákusába, miközben eléri a Plejádok Alcyone csillagát. Ekkor a legerősebb szellemi teremtőerőnk, most van kiemelt ideje használni. (Mostantól élénkülő kommunikáció, utazási kedv, jövés-menés, üzleti élet lesznek jellemzőek.) Szintén kora hajnalban a Hold a Bikába lép, s itt teljesedik ki az Újhold a késő esti órákban.
Nap és Hold találkozása most a Kos csillagterében, annak feje alatt jön létre, együttállásban az Uránusszal.

Erőteljes elengedés valósulhat most meg, fizikai-lelki-szellemi síkon egyaránt. Sok mindent megérthetünk, óriási tudattágító erő érkezik hozzánk.

Váratlanul kitisztulhat, milyen zsigeri erők mozgatnak minket biztonsággal, termékenységgel, anyagi dolgokkal kapcsolatban, s ezek megértése szabaddá tesz. Érdemes most nyitottnak lenni, utat engedni a tisztulásnak és az új dolgoknak.
A mai napon továbbá retrográdba vált a Plútó, s így is marad egészen október elejéig. A Sas csillagai alatt visszabandukolván eléri újra a Bak csillagterét, s onnan hozza majd el üzeneteit. Addig is, amit eddig nem sikerült transzformálni, annak most itt lesz az ideje.

Az erőteljes átalakulás visszatérő lehetőségeit érdemes megragadni, ha szeretnénk ezen energia által valóban és önként megújulni. Hangsúlyos lesz a fényőrzés, és ismételt lehetőséget kapunk sorsfeladataink felvállalására, az önmeghaladására, a komfortzóna elhagyására.

Kiemelten érintett lehet sokaknál a hivatás témája is.

VASÁRNAP az Uránusz ismételten (az elmúlt két év során már harmadszor, hiszen 2021 júliusában és szeptemberében is járt itt) eléri a Cet Menkar csillagát, mely önmagunk kidolgozásáról üzen. Ismét erőteljes tudatosodás időszaka van. Hirtelen, váratlan élményeink lehetnek, az önmagunkkal kapcsolatos felszabadító megértés ismét jelen van a térben.
Délben egzakt a Vénusz Plútóval alkotott szextilje, szerelmi ügyekben, s valamennyi vénuszi analógiában ugyancsak szintézisre van esély.

Égi háromszög

S akkor most néhány szóban a hét során meghatározó égi háromszögről. Alapját a Plútó és a Merkúr adják, csúcsán a Neptunusz, Vénusz és Jupiter együttállása látható.A beavató tudás transzformatív ereje, a szellemi átalakulás impulzusai szintézis alkotásra hívnak. Nagyszabású, transzcendens és e világi tudás hívható most elő. Alkalmunk lesz megérteni az Unio Mystica, az Egység, a szerelem és a hit együttes erejét. Varázslatos napokat élünk tehát. Az ilyen energiákat nem mindig könnyű kezelni, de mi meg fogjuk találni a módját. Ebben biztos vagyok.

Áldott napokat!

Csillag Enikő

További írások a szerzőtől: https://magikusno.wordpress.com/blog-2/
Facebook: https://www.facebook.com/magikusnoutja
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChR9wCpkH_hwlAbWzDRTucQ


Photo by: pixabay.com