Elérkezett a nyári napforduló. 2022-ben június 21-én késő délelőtt éri el a Nap a Rák zodiákus nulladik fokát. Ez a fénymaximum ideje, most a leghosszabb a nappal, s a legrövidebb az éjszaka. Innentől kezdve lassan-lassan csökken majd a világosság, de még előttünk a nyár nagyobbik része, hogy növekedhessünk, s beérleljük gyümölcseinket.

Ha a fordulat szent pillanatában tekintünk az égre, a következő negyed év energetikáját láthatjuk. Mit üzen nekünk a képlet? Milyen általános energetikai térben járunk, milyen minőségekkel találkozhatunk jellemzően a következő hónapokban? Erről szól ez az asztrozófiai előrejelzés.

Miből gazdálkodhatunk?

Magas rendű céljaink, hitünk, bölcsességünk és a mostanra bennünk megszületett legmélyebb szeretet és igaz szerelem lesz társunk a következő hónapokban – mondhatjuk tehát, hogy teli a tarisznya igazi útravaló kincsekkel. Igazságérzetünk és a távlatokban gondolkodás képessége is velünk van. Energiáinkat kézben tartva fordulhatunk a nyári napok és az őszi időszak felé. A mély transzformatív folyamatok még nem értek véget, az átváltozásra való képesség segíteni fog. A legmélyebb igazságok és a szeretet ereje, energiája felé fordulás, a mély, belső titkok kutatása tovább kísér. A gyógyulási folyamatok tovább zajlanak, és képesek is vagyunk gyógyító erőnk használatára.

pixabay.com

Mit tapasztalunk?

A külső-belső rendteremtés, nemes szolgálatok, karmikus munkáink elvégzése most elsődleges fontosságúak lehetnek, csak úgy, mint az önismeret. Rendszerezünk, elemzünk, kitakarítunk, később betakarítunk… Miközben a magasabb elvek szolgálatába állítjuk erőnket, gyakorlatiasságunkat. Tanuljuk önmagunk és társaink önzetlen szeretetét, a sorsuralás művészetét. Az elemző racionalitásból a magasabb rendben való hithez juthatunk – és ez is lenne előremutató.

Mi a helyzet a külvilággal és a kapcsolatokkal?

Egységben tudunk létezni, megtapasztalhatjuk az Unio Mysticát, átérezhetjük, hogy mindannyian egyek vagyunk Istenben. A feloldódás élménye szent csodafolyamat lehet. (Ha nem ezt tapasztaljuk, először is tegyük le a tudatmódosító szereket, másodszor tudatosítsuk, hogy a SZÉTSZAKÍTOTTSÁG az ILLÚZIÓ, az EGYSÉG e fölött létezik). Érdemes lesz gyakorolni az együttérzést, és hangsúlyt helyezni az erkölcsi tisztaságra.

csillagmandala
pixabay.com

Merre tartunk?

Célunk most tiszta csatornává válni Ég és Föld között, embertől emberig. Megérteni egymást, megtapasztalni a polaritásokat, s megélni az élet apró örömeit. A beavató tudás, a magas szellemiség felé fordulunk. E tudás és egymás megértése, az égi-földi világ közötti közvetítés teremti meg számunkra a stabilitást és termékenységet, e felé kell menni! A lehetséges jövősíkokra fogunk ráérezni, az isteni minőségeket fogjuk látni, ha elvégezzük feladatainkat. A megértést a lélek bölcsessége is segíti majd. Ugyancsak céljaink felé segít például a társainkra való mély ráhangolódás, és a magas művészetek.

Mit üzennek az égitestek?

Cselekvő énünk (Nap) most (s minden nyári napfordulókor) a családra, a külső-belső otthon megteremtésére helyezi a hangsúlyt. Ennek van ideje az évkörön. Valamilyen szinten ez válik most hivatásunkká is. A romantika sem fog távol állni tőlünk, ha tehetjük, menjünk el egy vízparti nyaralásra!
Ami azonban még ennél is fontosabb: a Nap ilyenkor a Tejúton jár, az istenek útján, tehát mi magunk is itt járhatunk, e minőségeket teremthetjük, áraszthatjuk ki életünkben!

Az isteni minőségek felvállalása hangsúlyos, ezt van ideje megtenni! Ideje gyakorlatban működtetni a lélek bölcsességét!

Mindez önmagunk meghaladására ösztönöz.
A lélek bölcsessége (Hold-Jupiter együttállás) most tűzzel itatódik át, és a minőségi átváltozásokat segíti, ami a fölöslegek (hitrendszerek, lelki súlyok) elengedésével valósulhat meg. Lelki erő, lelki termékenység vannak jelen a térben. Arra is nagyon jó időszak lesz ez, hogy újra integráljuk lélekrészeinket, elveszettnek hitt darabkáinkat megtaláljuk végre.
Erőinket egyébként is a látható felszín alatti mély lelkiségre koncentrálhatjuk, most itt van lehetőség önmagunk legyőzésére, felemelésére – valamint valódi, lelki társulásainkban. Ugyancsak nagyot mehetünk előre, ha a szexualitás misztikus, szakrális megközelítése felé fordulunk.

Szerelmi, anyagi, szexualitással, biztonsággal és kreatív termékenységgel, szépséggel kapcsolatos, illetve egyéb vénuszi témákban továbbra is helye van a félelmek fölszámolásának.

pixabay.com

Alkalmat kapunk, hogy mindezekkel bátran szembe forduljunk, s ez által megsemmisítsük. Így szintén elérhetővé válik a stabilitás mindezen témákban, elsősorban legbelül! Az élet nagy igazságait érthetjük most meg, a rendező elvekre érezhetünk rá. Az égben köttetett dolgok is megmutatkozhatnak.
A fönt említett szembenézés ugyancsak ösztönözni fogja a lépésről lépésre, az alapoktól való átalakulást. Érintett alkotó, teremtő, kreatív erőnk, vállalkozásunk, általában az önerőből teremtés képessége, gyerekeink és a velük való viszony, az életörömök megélésének képessége.
Akár váratlan, nagy utazások, új tanulmányok, meglepetés erejével berobbanó szellemi tanítások is megnyilvánulhatnak (Uránusz a 9. házban).

Mindeközben továbbra is zajlik az anyaghoz, biztonsághoz való viszonyunk gyökeres átalakulása, megújulása.

Ami pedig a Szaturnuszt illeti, az Idő Ura a napfordulókor a Vízöntőben, a 6. házban tartózkodik, ráadásul retrográd (akár csak a Plútó). Tehát sorsvizsgákra számíthatunk elsősorban karmikus munkáink kapcsán, de akár a munkahelyünkön is. Valószínű, hogy alkalmunk lesz nemes szolgálatokat tenni, s itt is megmutatkozik a belső rendrakás fontossága. Amikor Szaturnusz elkerül, tudjuk: csak az maradhat, amiben fény van, ami igaz és szeretetből fakad. Ez pedig nagy terhek letételéhez vezet.

Áldott nyarat kívánok:

Csillag Enikő, spirituális konzulens

További írások a szerzőtől: https://magikusno.wordpress.com/blog-2/
Facebook: https://www.facebook.com/magikusnoutja
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChR9wCpkH_hwlAbWzDRTucQ

banner

Photo by: pixabay.com