Elérkezett újra a fordulópont. Növekedni kezd a fény. 2021. december 21-én 17:00-kor a Nap eléri a Bak zodiákus nulla fokát, s ezzel bekövetkezik a Téli Napforduló. Időbe telik, amíg győzedelmeskedik a Világosság. De itt van, megjelent, s növekszik egyre – ha megőriztük magunkban. És mi megőriztük, ugye?

Ha e pillanatban tekintünk az égre, a következő negyed év uralkodó energetikáját láthatjuk.

Miből gazdálkodhatunk?

Nagyon fontos lesz, ki mire jutott az önismereti úton, mennyire tudta elfogadni önmagát, mennyire képes a hála és nagyvonalú szeretet működtetésére? Felismertük-e, hogy életünk királya magunk vagyunk? Hogy magunk uraljuk sorsunkat? Felismertük-e, hogy minden rendben van, minden kész van, minden a rendelkezésünkre áll?
Nagyon fontos a tudás, hogy az Univerzumban rend uralkodik.
E zavarosnak látszó időkben erre építhetünk.

Mit tapasztalunk?

A polaritások megélése után a kettősség mögötti egységet. A szeretet törvényének legmagasabb rendű tanításait. A tudást, hogy a magyar nép ezeket az értékeket őrzi, mindenek fölött. A tudást arról, ahogyan együtt működtethető földi és égi, halandó és halhatatlan.
Nagy lelki fordulatokat élhetünk meg. Hangsúlyos lesz az elengedés, a fölöslegektől való szabadulás. Akár a szerelemben is.
Mégis: ez teremt biztonságot, termékeny erőink így szabadulnak fel, s így válhatunk önállóvá!
Ami elmegy, ami elengedődik, annak itt volt az ideje. Az helyet csinál. Fontos lenne a lélek és a szív szavát, a szenvedélyes, valódi vágyunk szavát hűen követni, hogy ennek a folyamatnak nyertesei legyünk.

Mi a helyzet a külvilággal?

Elvarázsol, vagy elvarázsolom. Választhatok. Ha a külvilág mágiája nem tetszik, állítanom kell a sajátomon. A cél az ösztönök felemelése, a Tejút minőségek működtetése a gyakorlatban, a társak között.

Vedd észre a varázslatot, amely a valóság illékony szövetét pillanatról pillanatra alakítja át. S ha észrevetted: teremts vele! S tartsd meg, amit szeretnél.

Na ehhez kell az összpontosítás, a koncentráció, melyet már oly régóta tanulunk. Ezt most lehet fokozni. A sorsfeladat felvállalása szintén igen időszerű, méghozzá a külvilág felé is. Ha nem tesszük, esetleg korlátozva érezhetjük magunkat, akadályokat látva mindenütt.
Nincsenek akadályok. Az akadályok a tudat kivetülései.
Most tehát fel kell vállalnunk a legmagasabb minőségek működtetését, ki kell vinnünk a Tejút szellemiségét a külvilágba. És mindannyiunknak ez a feladata itt, magyar földön, mert erre hív a hazánk.
Az igazi hazánk.
Az ösztönerők kézben tartására van szükség. Arra, hogy csak úgy nyilvánuljunk meg kifelé, amilyen bánásmódot mi magunk is várunk. Arra, hogy ne adjuk át magunkat a félelemnek, az önkorlátozásnak, ne engedjük magunkat dobálni belső világunk jelenségeitől.
Plusz örömet szerezhet, ha közösségben tapasztaljuk meg az álmok, a meditáció, a (tiszta forrásból származó) sámán technikák gyakorlatait. Mindent, amivel szárnyalni lehet.

Mi felé tartunk?

Az Egység felé. A jövő megtisztítása, az akadályok elhárítása felé. A mély lelkiség irányába. Oda, hogy megértsük végre: a tudatosan hozott áldozatból áldás születik! NEM önmagunk gyötréséből és elhazudásából és feláldozásából, hanem a tudatos áldozathozatalból. (Lásd pl. az áldozatos munka kifejezést…) Megértjük: soha nem voltunk egyedül! Egységben létezünk Istennel, a Mindenséggel, egymással. Ez az Unio Mystica.
A következő negyedévben a mélység titkai felé indulunk. Lelkünk legmélyének homályos sarkait is felderíthetjük.

[Érdemes odafigyelni folyadékháztartásunk, hormonrendszerünk, nyirokrendszerünk egyensúlyban tartására, megfelelő életmóddal.
Érdemes minden este olajos lábmasszázsban részesíteni magunkat (és egymást). Ellenjavallat: menstruáció, cukorbetegség, aktív endometriózis. Várandósság esetén csak finoman simítsunk, pontot ne nyomjunk.]

Jó lenne megharcolni függőségeinkkel. Felvállalni igaz szenvedélyeink. Felvállalni ezoterikus, okkult tudásunkat, érdeklődésünket – De. Csak. Tiszta. Forrásból. Tájékozódjunk. (Lásd: megszakítatlan tanítványi láncolattal rendelkező tradíciók, félelemkeltéstől mentes módszerek, hiteles tanítók, saját tapasztalat.)

Amit ne erősítsünk: féltékenység, mártíromság, illúziók, káosz, önsajnálat, bizonytalankodás, befolyásolhatóság, hiszékenység. Mindezekre ellenszer a biztos belső középpont.

Eszközünk lehet az ihletett művészet, a vizualizációk, a MEDITÁCIÓ, az álmok birodalma. Tisztítsuk meg belső érzékelésünket, kapcsolódjunk intuíciónkhoz (imával, meditációval, tudatosabb életmóddal). Hallani fogjuk a tiszta erkölcs hívó szavát, és esetleg azt is tapasztalhatjuk, hogy mást jelent, mint amit eddig gondoltunk róla.
Együtt-érzésünk, emberszeretetünk, érzékenységünk kifejlesztése a cél. És eljöhetnek most visszatérő képességeink, lehetőségeink is.

Mit üzennek az égitestek?

Cselekvő énünk (Nap) az istenemberhez méltó működést tanulja az anyagban. Ezt az aktuális sorsfeladatok felvállalása, a lépésről lépésre haladás, a fényőrzés, az energiák kézben tartása révén teszi. Múltbéli hitrendszereinket megtisztítva elveink és cselekedeteink szinkronba kerülnek. Életbölcsességünket, különösen a szabadságról tanultakat működtetve emelkedünk sorsunk urává. Belső ösztöneink felderítése után most az égi tudás magunkhoz vétele zajlik.

Lelkünk (Hold) befelé fordul: mély érzéseinkkel, múltunkkal foglalkozunk. Szeretnénk végre otthon lenni önmagunknál. A fölöslegektől való szabadulás zajlik. A polaritások megtapasztalása után már az egységet szomjazzuk. Egységbe érkezni először önmagunkkal tudunk, s így kerül minden a helyére. Így hát fontos tanács most mindannyiunknak: „Légy hű magadhoz!
Különösen szerelmi, anyagi, termékenységgel és biztonsággal kapcsolatos témákban van ennek itt a helye. Igaz vágyam, szenvedélyem, szerelmes létezésem megélésében. A lélek már annyira szomjazza a harmóniát… S a felvállalás most óriási fordulatot hoz (Vénusz-Plútó). A világ szinte megáll, s lélegzetét is visszafojtja abban a pillanatban (három hónapban) ami most következik… S várja, hogy megugorjam, meghozzam a döntést. Ha ezt nem teszem meg… Az sokkal nehezebb lehet.

Szellemiségünk (Merkúr) ahogy arról már föntebb szó volt, a Tejút minőségek felvállalásán dolgozik. Tehát egy magas szellemiséget kell megvalósítanunk, azt kell kivinnünk most a világba. (Ja, nem kell… De megvan rá a lehetőség.) Ez ösztönzi az anyagiakhoz, a biztonsághoz való viszonyunk megújítását is.

A szerelem és biztonság, a kreatív termékenység, harmónia és szépség (Vénusz) a szenvedély legfelsőbb oktávjával (Plútó) találkozik. Óriási teremtő energia, szépséges szerelemerő áll tehát most rendelkezésünkre, hogy a vágyott fordulatot létrehozzuk sorsunkban. Vénusz tudja már, hogy valamit, ami hozzá méltatlan, kíméletlenül le kell vágnia magáról a megújulás, a teljes transzformáció érdekében.
Ugyanakkor a Szerelemistennő megtorpan, (látszólag) megáll az égen a Napforduló pillanatában, s visszafelé indul. Visszaútja végén a férfi princípiummal (Mars) találkozik. Akaraterőnk és termékeny erőink találkoznak ekkor, a legmagasabb isteni minőségek felvállalásának céljával. Ezzel az üzenettel indul majd előre újra Vénusz. És mindez ösztönzést jelent az anyag világának (biztonság, vagyon, élvezetek, minden, ami anyagi jellegű) átalakítására is.

Március 2-án, a Nyilas és a Sas alatt jön majd létre Vénusz, Mars és Plútó együttállása, s ekkor teljes alkímiai transzformáció valósulhat meg.

A férfi és női minőség (és annak bármelyik analógiája) tud most gyökeresen megújulni – méghozzá együtt, integráltan, összeolvadásban. Az isteni minőségek felvállalása, sőt kiárasztása mentén létre jöhet a szárnyalás, a leggyönyörűbb, szenvedélyes (élet)szerelem és elhatározás általi megváltódás.

Addig is, a férfi princípiumot (Mars) véve szemügyre láthatjuk, hogy most első sorban az önlegyőzés, a bátorság, a szeretet nyílt kimutatása fontos. Valamint az erőbe állás, a méltatlan (erőszakos, ellenséges) minőségek levágása. Erőinket most magas rendű eszmék szolgálatába állíthatjuk.

Mindeközben a következő negyedévben múltbéli hitrendszereink, jogi ügyeink, igazsággal kapcsolatos dolgaink tisztítása zajlik (Jupiter). Alapvetően ideje van mindenféle tisztító, tisztázó cselekedetnek, a fényőrzésnek és a felvállalásnak is (Szaturnusz). Ideje a gyakorlatban működtetni az anyaggal, anyagiakkal kapcsolatos változtatásokat.

Mostantól a fény tehát növekszik. Először csak a szívünkbe bújva, napról-napra – míg aztán tavaszra erőt gyűjt, s újra felragyog majd a világ. Ezt a ragyogást azonban most készítjük elő.

Áldott fénymunkát kívánok magunknak!

Csillag Enikő, spirituális konzulens

További írások a szerzőtől: https://magikusno.wordpress.com/blog-2/

Facebook: https://www.facebook.com/magikusnoutja


Photo by: pixabay.com