Az Új Kezdet ideje van. Minden nap-éj egyenlőség és napforduló alkalmával ez a szent idő köszönt be, most azonban különösen érdekes a váltás. Korszakok zárultak le az elmúlt időszakban.

A tavaszpontot 2023. március 20-án éri el a Nap, a késő esti órákban (Budapestről vizsgálva az eget ennek időpontja 22:47:27). Nem egyedül jár azonban erre, hanem a Merkúrral és a Neptunusszal szövetségben.
Március 21-én este ugyanitt, a Kos első fokán köszönt ránk az Újhold.
A Szaturnusz jegyváltása már március 7-én megtörtént, amikor az öreg mester a Halak zodiákusába lépett.
A Plútó pedig március 23-án, a kora délutáni órákban érkezik meg a Vízöntőbe.

Mindezen események kapcsán külön-külön is nagy energiák mozdulnak, erejük ezekben a napokban összeadódik, egyfajta energetikai csúcspontot, nagy átjárót hoz létre. Amelyen ha átkelünk, ismét más dimenziókba érkezünk. Biztosan érzitek már a változást ti is.

Az elmúlt években kifejlesztett koncentrációt és érzékenységet tudjuk mostantól élesben alkalmazni, miközben a dolgok nagy elánnal változnak körülöttünk. Miközben a kaleidoszkóp képe pillanatról pillanatra alakul, középpontunkba lélegezhetjük magunkat újra és újra. Követhetjük a vezérsugarat, amely céljaink felé vezet. De ezek mostantól nem ego-célok lesznek. Valódi életcélok, feladataink. S az esetleges nehézségek is ezek felé visznek, emelnek és erősítenek majd. De ehhez rá kell lépnünk a sorsútra. Arra, amerre a szívünk hív. Így tárulhatnak fel kincseink.

Március 20-án késő este a Nap eléri a Kos zodiákus nulla fokát, a zodiákus kör kezdetét, a Halak visszaúszó halának csillagai alatt, együttállásban a Merkúrral és a Neptunusszal. Új sorskör indul. Erőteljes lelki, szellemi, spirituális növekedés ideje jött el. Mostantól felszínre kerülnek legmélyebb, még önmagunk elől is rejtegetett vágyaink. Múltbéli történések, tehetségek, társak kerülhetnek újra elő. Most már megoldhatjuk az ezekhez kapcsolódó feladatokat. Beavató tudásra teszünk szert. Tiszta csatornaként lehetünk jelen saját életünkben. A következő egy év arról szól, hogy találkozzunk lelkünk legmélyével, felszínre hozzuk és felragyogtassuk kincseinket. Szellemi és fizikai utazások, előre mozdulások következhetnek, sorsfordító megértésekhez, rálátáshoz juthatunk. Abszolút, és teljes mértékben az önmeghaladás ideje jött el! Kitörni a zárt rendszerből, szokásaink, megrögzöttségeink, önkorlátozásaink rozsdás bilincsét pattintva le, növekedni az ég felé.

Előre mutató cselekvések: meditáció, álmodás, vizualizáció, ima, művészetek, önismeret, tanulás, mozgás, utazás, vízparton töltött idő, stb. A koncentrációs gyakorlatok, az önmegtartóztatás ugyanilyen fontos (mindenki érzi, tudja, saját életében miből van itt az ideje leadni). Itt az ideje a függőségek felszámolásának.

Kerülendő: menekülni a valóság elől, drogok, túlzott alkoholfogyasztás, függőségek, bizonytalan és gyanús bizniszek…

Pont azért van szükség a koncentrációra, hogy az álmodás magas fokát űzhessük. Nem ellentmondás tehát e kettő között.

Főbb irányok

Tisztában vagyunk vele, hogy eljött a befejezés, lezárás, összegzés és feltöltődés ideje. Tudjuk, hogy a jövő érdekében esszenciális a karmatisztítás; nem halogathatjuk tovább életünk rendbetételét. Mostanra a legtöbben legalábbis belevágtunk nagyszabású belső munkáink elvégzésébe. Talán már jelentősen haladni, töltődni is sikerült. Végiggondolhattuk, mit van ideje befejezni, elsimítani az új sorskör indítása előtt. Mindezeknek óriási jelentősége lesz ebben az évben.
Hozzuk magunkkal a tudást arról, hogy minden egy. Hozzuk magunkkal az igényt arra, hogy az egység titkait kutassuk. Nagyfokú érzékenységgel vágunk bele a kozmikus évbe.
Célunk, hogy a külső-belső rendrakás által életünk urává emelkedjünk. Hogy megtanuljuk szeretni önmagunkat, megtanuljunk valódi szeretet adni – és elfogadni.
Ennek az évnek fontos lehetősége a lélekmélységeink, mögöttes mozgatóinknak kutatása. Megmérettetnek a jövő igazságai, a jövőről alkotott elképzelések. Itt az ideje levágni magunkról mindent, ami nem emel, ami nem sorsunk legmagasabb rendű, legigazabb beteljesítése felé visz. Amiben nincs szenvedély, csak szenvedés. Annak jött el az ideje, hogy ösztöneinket tudatosítsuk, s többé már ne a mélység láthatatlan erői mozgassanak minket, hanem mi ismerjük meg végre, s mozgassuk tudatosan ezen erőket!
Kapcsolataink stabilizálódnak. Amint látni fogjuk, ez nem feltétlen egyből történik meg – megelőzi egy komolyabb átalakulás, melynek során szembenézünk félelmeinkkel, s legyőzzük azokat. Termékeny erőinket most nagyon hatékonyan működtethetjük társainkkal s a külvilágban.

Nézzük most sorjában, mit üzennek cselekvő erőink képviselői: a bolygók és a Hold!

NAP, MERKÚR, NEPTUNUSZ EGYÜTTÁLLÁS

Cselekvő énünk, szellemiségünk s lelkünk mélye. Eljött az új kezdet ideje! Lelkileg, szellemileg, fizikailag egyaránt. Lelkünk mélyére fogunk rálátni a következő év során, mély tartalmainkkal dolgozhatunk, ezekre derül fény. Szellemileg is növekedni fogunk, sokat tanulunk, talán tanítunk is. Itt az ideje kimondani, megbeszélni, leírni, tisztázni a dolgokat. Ég és föld között, ember és ember között lehetünk tiszta csatorna. Beavató tudásban részesülünk.

Komoly, sorsfordító, transzformatív megélések és megértések várnak ránk az év során.

Kitörhetünk magunknak állított korlátainkból, és „nagyot mehetünk” – de nagyon nagyot ám! Ideje van az eddig megszerzett tudást működtetni, megvalósítani a gyakorlatban. Ösztönerőink legyőzésének, felemelésének éve is ez.

HOLD, NEPTUNUSZ EGYÜTTÁLLÁS

Érzelmi és mély lelki szinten egyaránt a fölöslegektől való szabadulás, az összegzés, számvetés, lezárások és befejezések ideje jött el. Ugyanilyen hangsúlyos a töltődés, az egységbe kerülés önmagunkkal. Nagyot gyógyulhat most a lélek. Ugyancsak erőteljes, hirtelen felismerések jöhetnek, s a megértés mindig felszabadít majd, az egész év során! Legyünk tudatában annak, hogy e mély munkával már a jövőnek teremtünk tiszta teret.
Nagyon hangsúlyosak most múltból hozott dolgaink: tehetségek, képességek bukkannak újra fel, helyzetek ismétlődhetnek, kapcsolatok térnek vissza. E visszatérések egyrészt megoldandó feladatok, másrészt „varázserők”, segítő erők is lesznek! Érdemes megvizsgálni, mivel van még dolgunk, mi várja, ha visszanézünk, hogy feloldódhasson?
Ugyancsak nagyon fontos belső otthonunk megteremtése, az, hogy otthon legyünk magunknál – mély folyamatainkban éppen ezen dolgozunk az év során. S e változásokat fizikai otthonunk is tükrözni fogja (akár költözés, akár egyéb változtatások által).
Nagyon is elképzelhető, hogy teljesen új alapokra helyezzük az életünket.
Családunk, őseink témája a harmadik fő motívum, melyen most érdemben dolgozhatunk. Különösen édesanyánk, illetve az életünkben anyai minőségben jelen lévő emberek érintettek. Érdemes lesz felgöngyölíteni, mi van velük kapcsolatban lelkünk mélyén, illetve tisztítani érzéseinket.

VÉNUSZ

Itt az ideje kibontakoztatni kreatív termékenységünket, anyagba önteni, kézzelfoghatóvá tenni mindazt, ami számunkra a szépséget, harmóniát, biztonságot jelenti. Ez egyrészt megjelenhet az alkotás szintjén, másrészt kapcsolatainkban, elsősorban párkapcsolatunkban – és minden egyéb elképzelhető módon is.

Itt az ideje azt a világot teremteni önmagunk számára, amely a szívünkbe van írva, s áldozatot hozni érte!

Bontsunk le minden önkorlátozást, ami ezt megakadályozná. Nagy fordulatok következhetnek abban, hogy mi jelenti számunkra a biztonságot, s melyek valódi termékeny erőink. Mindez egyre tisztábban látszhat, ahogy saját életünkre tekintünk.
A következő időszakban elvonulunk a világ elől, hogy szívünk hívását követve testileg, lelkileg, szellemileg megújuljunk. Az elvonulás megvalósítható természetesen úgy is, hogy konkrétan töltődni megyünk valahová, de akár azzal is, hogy visszaveszünk a kütyüzésből, a bulikból, vagy kerüljük a világ zaját, mert koncentrálni szeretnénk arra, amit most a szívünkből hozunk létre.
Ami nagyon fontos, és egészen biztosan érezni is fogjuk: válaszúthoz érkeztünk, ahol eldönthetjük, hogyan működtetjük vénuszi erőinket? Inkább az ész, vagy a szív útját követjük? A lelkünk, vagy az egonk után megyünk? Nincs jó, vagy rossz választás, azonban döntésünk meghatározza az előttünk álló évet és karmikus munkáink, vállalásaink elvégzéséhez segít hozzá.

MARS

Elérkezett az önmeghaladás és a mély transzformáció ideje – elsősorban a felszín alatti mély, lelki tartalmak, mozgatók tekintetében. Bármit is hozzon ez az időszak, a cél az emelkedés lelki, szellemi, spirituális értelemben.
Rendkívül fontos az isteni minőségek felvállalása (Betelgeuse). A Mars itt a Saiph csillaggal is egy vonalba kerül, mely Nimród övén a kard – e sokrétű szimbólum pedig jelképezi a többi közt a tudatlanság homályát elvágó tisztító tüzet (az alkímiában), Isten igéjét (a Bibliában), az erőteljes, aktív, maszkulin energiát, az uralkodást (mely az asztrozófiában az életem urává emelkedést jelenti), valamint a jó és rossz megkülönböztetésének képességét.* Elérkezett az idő, hogy bátran beleálljak sorsomba, erőmet gyűjtsem össze, s felvállalva a legfontosabb, igazi, isteni értékeket haladjam meg önmagam – félelmeim, lustaságom, tehetetlenségem, önzésem, stb. Lépjek rá az igaz útra.

Az örök értékek s az önvaló hívásának követése pedig kijelöli az utat a megpróbáltatások közepette is, minden korban irányt mutatva fényével a vándornak.

Leginkább kapcsolataink és a tudásbővítés, az eszmecsere az, ami most e folyamatban segítségünkre van. Ugyanígy a meditáció, a lelki társakkal való kapcsolódás, az álmodás, de a szakrális szexualitás is előtérbe kerülhet.

JUPITER

Itt az ideje megélni az élet örömeit, önerőből teremteni, alkotni, vállalkozni, kockáztatni – hittel, kreatívan! Ugyanakkor a gyermekvállalás, a gyereknevelés kérdései is előtérbe kerülhetnek sokaknál. A Jupiter az életbölcsesség és a lélek igazsága is, így ezeket van ideje működtetni a fenti témákban! (Tehát ez most NEM a társadalmi elvárásoknak való megfelelésről szól. Ha valamit már tízszer elrontottunk, mert sohasem hallgattunk a belső hangra, akkor most itt az ideje az irányváltásnak! És ehhez bizony kell a hit és az alkotó erő, a teremtő képesség! Higgy magadban, és csináld!)

SZATURNUSZ

Most elsősorban gondolkodásmódunkat, valamint kapcsolatainkat, közvetlen környezetünket dolgozza meg. Ő is a határátlépésre, a komfort zónából való kitörésre hív, akár csak a Mars. Kapcsolódásaink és szellemiségünk a szeretet vizsgáján mennek keresztül a következő időszakban. Ami marad, abban biztosak lehetünk – mert az már az igaz, időtálló, szeretetből fakadó minőséget képviseli. A cél, hogy tisztázzuk a múltat, és megélhessük a valódi egységet. Ugyanakkor fontos lesz az is, hogy képesek legyünk áldozatot hozni közvetlen környezetünkért, vagy adott esetben kötelező tanulmányaink terén.

URÁNUSZ

Tisztító, tudattágító erői most elsősorban a munka és a nemes szolgálatok területén működnek. Megértésre tehetünk szert azt illetően, mi a dolgunk az emberek között, milyen karmikus vállalásaink vannak a szolgálat területén? Itt az ideje az életmódváltásnak is: érdemes most felülvizsgálni mindennapjainkat, s testi-lelki egészségünket támogató szokásokat kialakítani. Önmagunk kidolgozásában léphetünk előrébb, sokszor váratlan sugallatok, események, ötletek kapcsán. Az Uránusz továbbra is az anyagi világ átalakításán dolgozik, aminek célja, hogy teljesen új utakra induljunk, korlátainkból kilépve.

PLÚTÓ

A nagy átalakító, a teljes transzformáció és regenerálódás erőit mutatja a képletben. A tavaszi nap-éj egyenlőség napján még a Bak zodiákus utolsó fokán tartózkodik, mielőtt március 23-án átlépne a Vízöntőbe. Jelenlegi legfontosabb üzenete talán az, hogy valódi, szenvedélyes küldetésünk felvállalásával lépésről lépésre alakíthatjuk át teljes mértékben a biztonságról alkotott fogalmunkat. Lépésről lépésre haladva tudunk önállóvá válni, sorsunk urává emelkedni, s uralni a szellemi és egyszersmind az anyagi területeket, konkrétan pénzügyeinket is. Semmi sem maradhat állva, ami nem jó alapokra épült – a transzformáció azonban szárnyalást hoz magával.

Összefoglalva tehát: ezen kozmikus év során, a 2024-es tavaszi nap-éj egyenlőségig számíthatunk rá, hogy az alapokig alakul át az életünk. Mély lelki transzformáción megyünk keresztül, s ennek eredményeképpen teljesen átalakíthatjuk külső-belső világunkat egyaránt. Legyünk bátrak, sőt: merészek – és találjunk minden napunkban örömet. Különleges varázsidő veszi kezdetét. Kedvezni fog a Mágusnak, ki tudja, minek van ideje, s önmagát alakítja át.

*Pál József, Újvári Edit, Borus Judit, Ruttkay Helga Szimbólumtár: Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Balassi Kiadó, 2001.

Fényes tavaszi napokat!

Csillag Enikő, holisztikus életmód tanácsadó


Photo by: canva.com