A héten a Nap a Mérleg jövőt megmérő serpenyőjének csillagai és a Kígyó Feje alatt halad, a Skorpió zodiákusban. Jövőnkre vonatkozó elképzeléseink kerülnek most mérlegre, miközben fontos lesz mélyről fakadó ösztönerőinket is tudatos szintre emelni, szándékkal átitatva használni.

Heti Holdnaptár

A héten a Hold csökkenőben van; minden szinten a fölöslegek eltávolítása időszerű. A hetet a Rákban kezdi, így hétfőn a délelőtti órákban még az otthon, a család, a múlt ügyei aktuálisak. Hétfőn a kora délutáni órákban az Oroszlánba lép. Innentől életünk uralása lesz központban. Ideje a nagyvonalúság gyakorlásának önmagunk és társaink felé. Most a legjobb hajat vágatni is. Szerdán utolsó negyed napja van, egyre közelebb kerülünk az újholdhoz. Csütörtökre virradó éjjel a Hold a Szűzbe érkezik. Rendrakás, takarékoskodás és szolgálatok idejét éljük. Szombaton délben a Hold a Mérlegbe érkezik meg, így a hétvége különösen alkalmas lesz társasági eseményekre, a művészet élvezetére, kapcsolataink rendbetételére, de szépségápolásra is – a lényeg a harmóniateremtés.

Csillagüzenetek, bolygó fényszögek

HÉTFŐN a Merkúr a Skorpió ollójánál (a Zuben Elakrab csillag alatt) jár. Kiemelten alkalmas nap ez arra, hogy szellemi sallangoktól szabaduljunk, illetve problémáinkat megbeszélve levágjuk magunkról a méltatlan minőségeket.
Kora délután a Hold az Oroszlánba lép.
A Nap ma este eléri a Kígyótartó legfényesebb csillagát, az Unukalhait.

Ez a gyógyítás esszenciája – így most kiemelt ideje van legbensőbb énünkkel kapcsolódni, meggyógyítva saját életünket, az önirányítással, életörömökkel, sorsuralással kapcsolatos sérüléseket.

KEDDEN a Merkúr Plútóval alkotott szextilje pontosodik be. Gondolkodásbéli fordulat, nagy megértések, rálátás, a személyes beavató tudás megnyilatkozásának napja van. Érdemes figyelni.
Ugyancsak ma egzakt a Nap Neptunusszal alkotott trigonja, mely a tudattalan legmélyebb zugaiba is bevilágítva segít minket az emelkedésben. Megmutatkozhatnak a valódi vágyak is, melyeket eddig magunk előtt is titkoltunk.
Szintén ma pontosodik be a Vénusz Jupiterrel alkotott trigonja, mely pedig arra hív, hogy a szívünknek kedves dolgokban teljesedjünk ki, valódi harmóniát teremtve ezzel az életünkben.
Ebben a folyamatban vastagon érintett lehet a múlt is, tehát elképzelhető, hogy olyasmi is előkerül, amit anno mélyen elástunk, hátha nem kell foglalkozni vele többé – pedig minden vágyunk volt, hogy a miénk lehessen.

SZERDÁN utolsó negyed napja van, hamarosan újholdat ünnepelhetünk – addig is vegyük észre, mi az, ami túl sok, fölösleges, kolonc – és szabaduljunk meg tőle.
Ma kora reggel a Vénusz elhagyja a Skorpió állatövi jegyét, és a Nyilas zodiákusba érkezik meg.

Mostantól tehát a harmóniateremtés, az anyagiak, a szerelem, a szépség, a termékeny kreativitás és egyéb vénuszi dolgok ügyében annak jön el az ideje, hogy hitünk szerint éljünk, s új célokat tűzzünk ki.

Olyan célokat méghozzá, melyek már egy egón túlmutató, fényes minőséget követnek; melyekben eddig megszerzett tudásunkból leszűrt valódi bölcsességünk mutatkozik meg. Ezeket nem „kitaláljuk”: ezekre ráérzünk itt a Nyilasban, ahol meghalljuk a hívást sorsutunk következő állomása felé.
Estig a szerelemistennő még a Mérleg jövőt megmérő serpenyőjének csillagai alatt halad – így ma még alkalmunk lehet a jövőről alkotott elképzeléseink felülvizsgálatára vénuszi témákban. Érdemes azt továbbvinni, ami a sajátunk, ami igaz.
Délután a Merkúr s a Jupiter trigonja teljesedik ki – szellemi emelő erő ez, mely a múlt meghaladandó gondolatkövületein segít átlépni, ugyanakkor alkalmat ad arra is, hogy rég elhagyott hitünkért újra kinyújtsuk kezünk.

CSÜTÖRTÖKÖN kora hajnalban a Hold a Szűz zodiákusba érkezik.
A délelőtti órákban a Merkúr is a Nyilas zodiákusba lép át. Mától kezdve tehát gondolkodásunk, megértésünk, kommunikációnk, mi több: a magasrendű tudás princípiuma is abban az égszeletben halad, ahol a hagyomány szerint megmutatkozik a bölcsesség, s az új, magas rendű célok – immár szellemiekben is.

Este a Nap a Zuben Elakrab alá ér, tehát ismét kiemelt ideje van megszabadulni a méltatlan, már nem emelő minőségektől életünkben, illetve mindentől, ami fölösleges, ami le- és visszahúz, ami túlburjánzóvá és fókusztalanná, élvezhetetlenné és szétszórttá teszi az életünket.

Vagyis, amivel mi tettük ilyenné esetleg a magunk számára.

A hétvége csillagüzenetei

PÉNTEKEN a Vénusz a Skorpió homlokát jelölő Dschubba csillag alá ér. A mai napon érzékelésünk kapuja tágra nyílik, s ha partnerek vagyunk ebben, most ráébredhetünk, merre érdemes keresnünk a harmóniát. Érzékelési gyakorlatokra kitűnő ez az idő.
Annál is inkább, mivel ma a Mars is eléri hátráltában a Bika szarvát, az El Nath csillagot, mely a felemelkedésért folytatott szellemi küzdelem helye, továbbá antenna a Tejút magas rendű információihoz.

Ismételten az önmeghaladásra adódik tehát alkalmunk. Arra, hogy megrázzuk magunkat, összeszedjük minden erőnket, és kilépjünk abból a szituációból, amit a kényelem és a félelem erőivel rendeztünk be önmagunk számára. Nem azért jöttünk a Földre, hogy tespedjünk: megvalósítani vagyunk itt.

Késő este pedig a Nap és a Plútó alkot egzakt szextilt, ami ismét saját életünkhöz, önmagunkhoz visz közelebb, s a sorsuralás területén hozhat óriási belső változásokat a megértés ereje által.

SZOMBATON a Merkúr a Vénusszal versengve érinti a nap folyamán a Skorpió homlokát s a Kígyótartó kezét jelölő csillagokat. Egész nap helye lesz tehát a felfokozott érzékelésnek, s ezzel együtt ösztönerőink kézben tartásának is! Magyarul: ha elöntenek az érzések és érzelmek, akkor is maradjunk tudatában, hogy mindez elmúlik, az irányítás pedig a mi kezünkben van. Érdemes lehet ilyenkor fokozottan figyelni a szellemi védelemre, különösen, ha nagyon érzékenyek vagyunk.
Dél körül a Hold a Mérlegbe lép.
Délután a Mars a Neptunusszal kapcsolódik össze egy kvadrátban. Így kifejezetten az önmeghaladás ideje van ma, a mélyről felmerülő ösztönkésztetések felismerésének, kézben tartásának gyakorlata zajlik.

A hét meghatározó energiái

A hét folyamán a Nap, a Merkúr és a Vénusz együttállása a Skorpió zodiákusból a Nyilasba mozdul el (a Nap még nem érkezik meg ide, ő majd a jövő hét elején lép át). A bolygók együtt haladnak a Skorpió ollócsillagai és homloka, a Mérleg jövőt megmérő serpenyője, a Kígyó Feje és a Kígyótartó keze alatt. A hét folyamán sorra jönnek létre a Plútóval, valamint a retrográd Jupiterrel és Neptunusszal alkotott fényszögek.

Ezen a héten tehát hangsúlyosan együtt működnek sorsuralásra irányuló törekvéseink, belső bölcsességünk és harmóniateremtő képességünk, ami azért nem rossz kombináció. A mélységek megjárásából lassan megszülető hit, belső bizonyosság, átszűrt tudás kezd mostantól kibontakozni a Nyilasban (valljuk be, ideje volt).

A jövőt illető elképzeléseink, amelyek néhol talán szűkösek és kishitűek is lehettek, ezen a héten mérlegre kerülnek. Alkalmunk nyílik még megmerülni némiképp az önismeretben, tudatosítani és felemelni ösztöneinket. Ezt leginkább kapcsolataink, társaink tükrében tehetjük meg. Érezzük, mi igaz, és mi nem – mi az, ami méltatlan már, s inkább ideje megválnunk tőle. Ami pedig igaz, amit a szívünk is annak érez, azt ideje elkezdeni megteremteni a földön. Mindehhez ösztöneink kézben tartására, szellemi erőink tudatos működtetésére van szükség.
Nagy és erőteljes gondolkodásbeli és sorsfordulatok hete van, akár egészen új irányt is vehetünk a megértésnek, a szintézis megszületésének köszönhetően.
Szellemi és anyagi síkon egyaránt kulcsszerepet játszik most a hit, amelyet visszakaphatunk, s ami ösztönöz az emelkedésre.

Átmelegíthet, feltüzelhet, cselekvésre sarkallhat újra valami, amiről azt hittük, már végképp elveszítettük – de most visszatérhet hozzánk.

Lelkünk mélyéről bukkannak fel rég eltemetett, akár sosem ismert érzések, hívások, erők – és a mi kezünkben van a döntés, mihez kezdünk velük.
A hét másik meghatározó energiája a három retrográd irányban haladó bolygó kapcsolódása: az Ikrekben vándorló Mars (Nimród és a Bika csillagai alatt) kvadrátot ad a Halak zodiákusban tartózkodó, a Halak csillagkép visszaúszó halának fonala alatt hátráló Jupiternek és Neptunusznak.
A hangsúly tehát ismét a mélyről megmutatkozó, múltból visszatérő, hittel átitató dolgokon van, melyek önmeghaladásra hívnak, elsősorban társas kapcsolatainkban.

A feladat adott.

Ne habozzunk sorsot fordítani.

Csillag Enikő, spirituális konzulens

banner

Photo by: pixabay.com