A Nap az Ikrekben halad tovább, mozgalmas megéléseket hozva. Élénk kommunikáció, információáramlás, üzleti élet van jelen a térben. Hangsúlyos a társakkal való együttműködés, kisebb utazások ideje van.

Csillagképi értelemben csütörtök reggelig még a Bika alatt jár fő világítónk, így ezek a napok nagyon alkalmasak a stabilitás megteremtésére, az anyagba öntésre, a termékeny kreativitás kiárasztására.
Ugyanakkor Nimród csillagterében is halad, ami a belső útra lépésnek, az isteni, királyi minőségek felvállalásának kedvez. Annál is inkább, mivel a Nap egész héten a Tejúton, az istenek útján jár!

Heti Holdnaptár

A Hold a hét elején növekvőben van, ekkor a tápanyagok beépülése fokozott, általában is a növekedés erői hatnak. A hetet a Nyilasban kezdi, ahová hétfőn kora hajnalban érkezik meg. Ez lelkesedéssel, a magas rendű elvek követésének igényével hatja át a téridőt.
Kedden a kora délutáni órákban itt teljesedik ki a Telihold, melyről az alábbiakban még lesz szó. Az biztos, hogy alkalmunk lesz levágni magunkról a méltatlan működéseket, és óriási gyógyító erő is aktiválódik most: legbelsőbb magunkat gyógyíthatjuk, és érzékelésünk is megnyílik.
Szerdán a Hold a Bakban halad tovább – aprólékos munkát és kitartást igénylő feladatokra szuper napok jönnek. Jó most tisztítani, tölteni kristályainkat, csontjaink és fogaink egészségével foglalkozni, de a hegymászás is szuper program lehet! Ekkor már a fogyó Hold energiái érvényesülnek, tehát mostantól a fölöslegek elengedésének ideje van minden szinten.
Csütörtökön éjfél tájban lép a Vízöntőbe a Hold, tisztítás, tisztázás, karmaletétel ideje van, illetve közösségeinkért tehetünk.
Vasárnap kora hajnalban az ég ezüst vándora a Halakba érkezik, misztikus, érzelmes hangulatot teremtve – talpmasszázsra, illóolajos kezelésekre szuper nap ez!

Csillagüzenetek, bolygó fényszögek

HÉTFŐN a nap első perceiben a Hold a Skorpióból a Nyilasba érkezik.
A hajnali órákban a Nap a Capella csillagot éri el. A Capella a hagyomány szerint a Tejút egyik tartóoszlopa, az isteni minőségekhez való megérkezés egyik sarkalatos pontja. Éppen ezért ma van ideje belső kápolnánkba elvonulni kissé, hogy belül, önmagunkban születhessenek meg az igazán fényes megoldások.

Ez fog segíteni minket határaink, önkorlátozásaink meghaladásában, az időre való ráérzésben, továbbá abban, hogy lelkünk legmélyéből teremtsünk – de a tudatosság ereje által, a fényre emelve a legtitkosabb belső tartalmakat!

A Merkúr ma eléri a Plejádok csillagterét, ismét kiemelten termékeny időszakot élünk szellemileg, illetve képessé válhatunk a legmagasabb égi üzenetek közvetítésére, megértésére. Este eléri az Alcyone csillagot, a Plejádok esszenciáját, így ez az időpont az egyik legalkalmasabb a tarot, a Symbolon, az inga és hasonló eszközök használatára, meditációra, tudatos álmodásra az egész évkörön – legalábbis, ha válaszokat szeretnénk kapni a minket foglalkoztató kérdésekre.
Délután jegyet vált a Merkúr, és az Ikrekbe lép, még hangsúlyosabbá téve a tanulás, a tanítás és egymás megértésének üzeneteit. Ilyenkor ragad ránk az intellektuális tudás, jól magyarázunk, magunk is könnyebben értjük a dolgokat, az üzleti élet még inkább felélénkül, mozgékonyak vagyunk mindenféle értelemben.

KEDDEN a kora hajnali órákban a Bika csillagkép egy fontos csillagát éri el a Nap. Ez az El Nath, a szarv, mely gyakorlatilag antennaként működik: a Tejúton nyugszik, s onnan veszi az adást. Cselekedeteinkben ma ez a magas tudás nyilatkozhat meg. A felemelkedésért folytatott belső, szellemi küzdelem is hangsúlyos lehet.
A Merkúr dél körül elhagyja a Plejádok csillagterét.
Délután két óra tájban pedig beköszönt a Telihold. Nap és Hold szembenállása ebben a hónapban a következőképpen alakul: a Hold a Nyilasban, a Rasalhague, a Lesath és a Shaula csillagok alatt látható, a Skorpió és a Kígyótartó csillagterében. A Nap az Ikrekben jár, Nimród és a Bika csillagterében, az El Nath és a Capella alatt. Mindketten a Tejúton haladnak. Mit mond nekünk mindez?
Lelkünk gyógyulásra vágyik, és meg is érkezik kezünkbe az óriási gyógyító erő, a Kígyótartó esszenciáját hordozó Rasalhague csillag képében! A gyógyulás pedig akkor következhet be, ha a már méltatlan, minket nem szolgáló, elhalt dolgokra és minőségekre kíméletlenül lecsapunk (első sorban önmagunkban, de ennek általában a külvilágban is nyoma van).
Cselekvő énünk pedig, ahogy följebb már szó volt róla, most belső elvonulásban találhat rá a megoldásokra, a legmagasabb, isteni minőségeket lehozva, kapcsolataink és tudásunk tekintetében is.

E két minőség szeretne most kiegészülni, s ezáltal stabilizálódni bennünk: fölöslegeket elengedve, belső értéket megbecsülve, meggyógyulva képviselni a Tejút szellemiségét.

SZERDÁN már a fogyó Hold energetikája érvényesül. A Hold a Bakba lép.
A reggeli órákban a Vénusz az Uránusszal tágabb együttállásban eléri a Felszálló Holdcsomópontot (Sárkányfej) – a Kos Botein (“kis méh”) csillaga alatt. Sorsszerű, jelentőségteljes megéléseket hozhat ez a nap. Útkereszteződéshez érkezünk a szerelemben. Paksi Zoltánt idézve (Égi utak csillagüzenetei): “A Sárkányfej pontja jelképezi a bensőnkből felszabaduló, a fény felé törekvő és kiáradó lelki erőinket. A mély szeretet tör elő, hogy ez által a bölcsesség megvalósulhasson!”

Óriási belső, érzelmi, kapcsolati tisztulás mutatkozhat most meg, az Uránusz erejével érkező megértés szabaddá tesz!

Váratlan fordulatok, s ezzel együtt a rálátás napja ez. Ráadásul a Botein kapcsán elmondhatjuk azt is, hogy mindaz, ami ma létrejön, nagyon termékeny lesz! Szerelem, biztonság, szépség, kreatív teremtő erő, pénzügyek, a Vénusz, mint női minőség mind-mind érintettek lehetnek itt.
A Vénusz ma eléri a Bika csillagait is, így az év egyik legszebb, legszerelmesebb, legtermékenyebb időszaka következik. Péntek este már kilép a Kos csillagkép hatóköréből, most érdemes visszatekintenünk rá, milyen tudati korlátokat sikerült lebontanunk az elmúlt időszakban vénuszi analógiákban – s az új szellemiséget mostantól anyagba önthetjük, stabilizálhatjuk és termékennyé tehetjük.

CSÜTÖRTÖKÖN a Vénusz és Botein energiái továbbra is érezhetőek.
A Nap közepén a Merkúr a Mirfak csillagot éri el, mely Perseus legfényesebb csillaga – így most ennek üzenetét kapjuk meg erőteljesen.

Perseus halandó anyától született, de magának, Zeusznak a fia. Isteni származásáról azonban nem tud – számtalan ember feletti próbát kell kiállnia, hogy rádöbbenjen arra.

Ezt az üzenetet érthetjük meg mi is: honnan jöttünk, hová tartozunk valójában? Az emberi és isteni, égi s földi világba egyaránt. Ezt megértve sok minden helyére kerülhet. A megértéshez pedig legtöbbször belső küzdelem vezet: a harcos királyfi rendelkezik az ehhez szükséges erővel! Érezhetjük ma erőteljesen igazi párunk hívását is, akár Perseus, aki Androméda megmentője, majd férje lett. Mély, belső átalakulás ösztönzője ez a nap, s nagy megértéseké is.
Délelőtt a Nap Szaturnusznak adott trigonja pontosodik be, délután pedig a Neptunuszra vetett kvadrát fényszöge. Cselekvőerőnket most határaink meghaladására, tisztításra, karmaletételre használhatjuk, igen aktívan! Többnyire valamilyen múltbéli dolgot tisztázhatunk, megmutatkozhatnak az igaz értékek is. Mély, magunk elől is titkolt lelki dolgainkra derülhet fény, ezek most megnyilvánulhatnak az anyagban is. Ha ezen energia magasabb aspektusát szeretnénk használni, akkor itt az ideje a lélekből teremtésnek, az egységért! Ismét hangsúlyos az isteni minőségek felvállalása, a belső elindulás. Kapcsolataink erőteljesen érintettek.

VASÁRNAP kora hajnalban a Hold a Halakba lép.
A reggeli órákban a Vénusz a Neptunusszal alkot egzakt szextilt: ismét csak legmélyebb érzéseinkre láthatunk rá, vénuszi témákban érthetjük meg láthatatlan mozgatóinkat.

Áldott napokat mindannyiunknak!

Csillag Enikő, spirituális konzulens

További írások a szerzőtől: https://magikusno.wordpress.com/blog-2/
Facebook: https://www.facebook.com/magikusnoutja
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChR9wCpkH_hwlAbWzDRTucQ

banner

Photo by: pixabay.com