Idén szeptember 22-én estére esett az őszi nap-éj egyenlőség. Ekkor a nappal és az éjszaka egy pillanatra egyensúlyba kerül, majd növekedni kezd a külső sötétség: innentől rövidebbek a nappalok. A nap-éj egyenlőség pillanatában az égre pillantva a következő negyedév energetikáját látjuk, vagyis azt, milyen lehetőségek, megoldandó feladatok várnak a téli napforduló eljöveteléig.

Miből gazdálkodhatunk?

Mostanra jó esetben sikerült kezünkbe venni sorsunk irányítását, méghozzá a tápláló és megtartó szeretet működtetése által. Magyarul: ha figyeltünk és tettünk bele melót, van arról fogalmunk, mit akarunk táplálni, mivel tudjuk gazdagítani a világot, a környezetünket, mi az, ami úgy árad belőlünk, mintha a tenyerünkben virágok nyílnának csak úgy, maguktól. Mostanra eldönthettük, mely kapcsolatokba, munkákba, folyamatokba fektetünk energiát, minek adjuk magunkat, mi az, amit felnevelünk kertünkben. Ez segített tehát kezünkbe venni a sorsunkat, s most tapasztalhatjuk, mit jelent a jó értelemben vett ön-uralom, és környezetünk felvirágoztatása jó királyként, szeretettel.

Mit tapasztalunk?

A következő időszakban önismeretünk a polaritások megismerése, kapcsolataink, tanulmányaink és kommunikációnk által mélyülhet leginkább. Tehát, ha úgy érezzük, valamiből a szélsőségeket tapasztaljuk: nézzük meg, mi lehet a másik oldalon? Időbe telhet, de eljuthatunk az arany középútig. Fontos lesz, hogy a következő három hónapban legyünk intellektuálisan nyitottak, tanuljunk, és adjuk át tudásunk, ha van rá igény. Fontos lesz, hogy a dolgokat alaposan meg-, át- és kibeszéljük, hogy megismerjük társaink nézőpontját akkor is, ha az szöges ellentétben áll a miénkkel. Jó lesz energiát fektetni a testmozgásba, a társasági életbe és jövés-menésbe, mert ezeken a területeken érhetnek most fontos felismerések önmagunkról.

Ami kiemelkedő jelentőségű: ideje van a magas rendű szellemi tanulmányoknak, melyek által belső, lelki stabilitást érhetünk el.

Mi a helyzet a külvilággal?

Nagyon izgalmas lesz, ahogyan megmutatja nekünk, milyen szinten működtetjük az energiákat. Kerüljük el a nagyképű és fennhéjázó viselkedést, mások lenézését, ha nem akarunk nagyokat csattanni! Tartsuk meg az egyensúlyt a szellem és az anyag között. Fontos lehet az igazság érvényesítése: akár a magunk igazáé, akár azoké, akik közel állnak hozzánk valamilyen módon. A legjobb stratégia az, ha tudatosan megtartjuk hitünket, lelkesedésünket, és másokat is kedvességgel, optimistán, inspirálóan és nagyvonalúan kezelünk. Akkor jobb helynek fogjuk érezni a külvilágot is.

A legmélyebb, legigazabb szeretet tapasztalata is ránk vár, ha méltók vagyunk rá, hogy feltáruljanak titkai, vagyis minden esetben szem előtt tartjuk a kérdést: mit tenne most az önzetlen szeretet?

Ideje van az elmélyülésnek.
És még valami: ideje van a gyógyulásnak, a gyógyításnak, a gyógyító erők működtetésének és annak, hogy ösztöneimet kézben tartva jelenjek meg a világban.
Tehát egyszerre érvényes a kettő: a mozgékonyság fizikai és szellemi értelemben, és az elmélyülés, figyelmünk befelé fordítása egyaránt fontos. Jelen vagyok a külvilágban, és közben társaimon át önmagamat tapasztalom. Megmutatkozik számomra, hogyan növekedhetek a szeretetben. Figyelmem a magasabb szellemi világok felé fordítva lehozom onnan a tudást, és működtetni kezdem az anyagban!

Mi felé tartunk?

Aktuális cél a tisztulás, a tisztítás, a karmaletétel. Sok minden kitisztulhat körülöttünk. Érdemes most felderíteni tudatalatti gátlásainkat, bilincseinket, és letenni azokat. Érdemes tisztázni a dolgokat. Érdemes méregteleníteni. Kiseperni a fölösleget. Beengedni a szabad levegőt az életünkbe, akár új, szokatlan dolgok kipróbálása által. Csináljunk nyugodtan valami bolondos, szabad és vidám dolgot, valami újdonságot minél gyakrabban! Kezdjük el szolgálni közösségeinket kreatív energiánkkal. Ne legyünk felforgatók, de merevek sem.
Vállaljuk fel aktuális sorsfeladatainkat maradéktalanul. Őrizzük a fényt, az igaz értékeket. Összpontosítsunk, fejlesszük koncentrációs képességünket. Haladjuk meg saját magunknak állított korlátainkat.
Visszatérő feladatokat kaphatunk az egyenlőség, a szabadság, a testvériség témáiban. Átalakítani vágyhatjuk a dolgokat, a merev struktúrákat. Fontos, hogy most első sorban befelé dolgozzunk, érzékelésünk úgyis követni fogja belső hangoltságunkat.

Mit üzennek az égitestek?

Cselekvő énünk (Nap) most a kapcsolati harmónia megteremtésén dolgozik nagy erőkkel, hogy elléphessünk végre a múlt meghaladott minőségeiből. Hangsúlyos az önmeghaladás, és a szeretet nyílt kimutatása (Mars) – ezt ki kell emelnem.
Lelkünk (Hold) is önmagunk kidolgozásával foglalatoskodik, miközben falakat döntünk le, szenvedélyesen és tűzzel a szívünkben megyünk előre. Bátorság, őszinteség, hitelesség vannak jelen a térben, ezekre támaszkodhatunk, de figyeljünk arra, hogy senkin ne gázoljunk át.

Lelkünkben érezzük, vágyjuk az igazi Egységet – és ez valóban megvalósítható! Visszatérhetnek most hozzánk korábban elcsatangolt lélekrészeink, régen látott lelki társaink, illetve olyan képességek, melyekkel jelenlegi helyzetünk megoldható.

Miközben lélekben az önérvényesítéssel vagyunk elfoglalva, gondolkodásunkban és kommunikációnkban harmóniára törekszünk (Merkúr), így egymásnak feszülhet a harciasság és a megfelelés vágya. Erre megoldást jelenthet az önismeret fejlesztése, az együttműködő kommunikáció és a konfliktuskezelési módszerek elsajátítása, adott esetben – ha már háborúban állunk – a mediáció. Ösztönözve is érezzük magunkat, hogy tisztázzuk a dolgokat, igazságot szolgáltassunk és bölcs megoldásokat találjunk (Jupiter). Ráadásul a bölcsesség most zsenialitással párosul, ez is nagy ajándék lesz.

Ami a helyzet átfordulását, a teljes átalakulást és a regeneráció lehetőségét hozza el számunkra ezen helyzetekben, az a Plútó. Beszéljünk lelkünkből önazonosan, és fordítsunk mi magunk azokon a szituációkon, amelyeknél érezzük: itt van a változtatás ideje. A Plútó energiája ugyanis teljesen új rendet alkot az én-te, önazonosság-alkalmazkodás tengelyén, a lélek és szellem erőinek összefeszüléséből. És ennek az új rendnek mi magunk is elébe mehetünk. Mindenképpen arra hív ez az égi helyzet, hogy változtassunk (nyavalygás és agyalás helyett), lépésről lépésre, türelemmel, de gyökeresen írva át a régi lapokat. Csináld, amit tanultál!

A mélylélek, a számunkra is ismeretlen vágyak és mozgatók színhelyét képviselő Neptunusz szintén az Egységre hívja fel figyelmünket, s támogatja a jövő érdekében, az út megtisztításának igényével végzett mély, lelki munkát.

Ami még nagyon meghatározó ebben a negyedévben, és az egész képlet talán legerőteljesebb energiáját adja, az a Vénusz és az Uránusz szembenállása.

Az Uránusz jó ideje, és jó sokáig még arra inspirál, hogy teljesen átalakítsuk – akár váratlan események hatására is – a biztonsághoz és az anyagiakhoz való hozzáállásunkat, és alapos belső munkával érjük el a szabadságot ÉS a biztonságot egy egészen új dimenzióban, mint ahol eddig kerestük.
A Vénusz pedig a lélek mélyét, a felszín alatti működéseket kutatja most, és őt leginkább a szerelem és a szenvedélyek érdeklik.
Kettejük szembenállása arra biztat, hogy nagyon mély, és akár hirtelen, erőteljes átalakuláson menjünk keresztül, találjuk meg a saját, újszerű, váratlan, forradalmi megoldásainkat kapcsolataink rendezésére. Ne merüljünk el langyos pocsolyákban: merjünk önmagunk lenni ezen a téren is, nem törődve a külvilág elvárásaival. Merjünk mi ketten a szerelmünkkel pont úgy megnyilvánulni egymás felé és a külvilágban, ahogy az számunkra hiteles és működőképes. Örömből, szerelemből, szenvedélyből, mély érzésekkel – és ez fog számunkra biztonságos teret teremteni, ahol őszintén és szabadon élhetünk.

Végül Szaturnusz nagymester munkájáról pár szót. Az idő ura az MC-vel, a küldetéstengellyel áll együtt ebben a képletben, a Vízöntő zodiákusban, fölötte a Bak csillagai ragyognak.
A cél ebben a negyedévben tehát az önmeghaladás. Addig nem fog továbbengedni a nagymester, amíg meg nem oldottuk feladatainkat. Mik ezek? A fentieken túl: tisztázni azokat a helyzeteket, melyeket már régóta hurcolunk magunkkal, és beengedni életünkbe a boldog játékosság kirobbanó szellemi erejét, a gyermeki hitet és lelkesedést. Azt a gyönyörteli energiát, amit kisgyerekként éreztünk, mikor egy szép reggelen keltünk fel, és tudtuk, hogy a világ izgalmas erdő, színes játszótér, ahol magunk vagyunk a népmesék mindent legyőző hősei. Ahol társainkkal szövetkezve létrehozhatunk valami egészen újat, és jót.
Össze kell szednünk az erőnket, koncentrálni kell. Kipucolni minden dohos helyzetet, és összpontosítani. Felvállalni a sorsfeladatot. Tisztán, szabadon, kreatívan élni, nem önmagunkért – másokért.

Csillag Enikő, spirituális konzulens

A szerző weboldala: https://magikusno.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/magikusnoutja

Photo by pixabay.com