A művészet és a humor felszabadító erejét sokan tapasztaljuk és szeretjük. Bozsánovics Judit egyenesen munkaeszközként használja őket! Inspiráló gondolatokat oszt meg art coaching módszeréről, fogadjátok szeretettel!

Art coaching: mit takar ez az izgalmas kifejezés?

A coaching tulajdonképpen olyan, mint egy személyi edzés, azzal a különbséggel, hogy izomépítés helyett a coach a lelkedet „edzi”. Nem mondja meg a tutit, hanem olyan kérdéseket fogalmaz meg, amik tovább vezetnek a fejlődés irányába és életre hívják a benned lévő, egyéni válaszokat.

Hiszen ki más tudhatná jobban, hogy mi adja az elméd, a lelked és érzelmi világod összhangját, mint te magad?

A művészet pedig a valóság visszatükrözése az alkotó egyéni látásmódja szerint. Az alkotásban a szavakon túli, egyéni világ is feltárul. Az art coaching tehát érzelmi fejlesztést jelent, a képek nyelvén. A művészi alkotás és az önismereti munka egybefonódását jelenti ez a módszer, egyik fő pillére a kreativitás. A coach a klienssel együttműködésben a tudatosítás, mélyebb megértés folyamatát kíséri végig, ahonnan a kliens maga folytatja az útját. A megszerzett új szemlélettel gazdagodva képes lesz a saját erőforrásait aktiválva túljutni az életben elé gördülő akadályokon, és folyamatosan fejlődni, növekedni.

Hogyan találtál rá erre az irányra, és miért ezt választottad?

Miután az ICF kvalifikált üzleti coach képzését (ICF ACTP) elvégeztem és elkezdtem ügyfelekkel dolgozni, azt vettem észre, hogy folyamatosan belső képeken, metaforákon keresztül kísérem őket. Ezek a képek új kapukat nyitottak meg, a kliensek képessé váltak a korábbitól eltérő nézőpontból tekinteni önmagukra és az élethelyzetükre. Ez indított el, hogy tudatosan integráljam a képi világot és az alkotás erejét a coaching munkámba.

Bozsánovics Judit, art coach

De az alkotás szeretete sokkal korábban kezdődött. Eszembe jut egy általános iskolai emlék, amikor rajzórán első alkalommal festettünk csendéletet. Tanárunk, Csaba bácsi javasolta, hogy használjunk a színek kikeverésére és az ecset megismerésére egy próbalapot, mielőtt a képen kezdünk dolgozni. Figyelő tekintetével kísérte a folyamatot, majd egyszer csak megállt a hátam mögött. Felkiáltott, majd a magasba emelte a próbalapomat. Csak ekkor vettem csak észre, hogy a „fő lap” teljesen üres, annyira elmélyültem a színekkel és formákkal való kísérletezésben. Csaba bácsi ekkor örömtől ujjongva körbeadta az osztálynak a próbalapomra született absztrakt képet, és még egy 5-össel is megjutalmazott. A mai napig emlékszem erre a meghatározó mozzanatra, ami azóta is az önazonos önkifejezés szabadságára ösztönöz. Coaching munkámban ennek adok teret a kliensek számára is. A belső képek felébresztése, azok előhívása és tudatosítása egy komplexebb önismereti munkát, és nagyobb léptékű változtatásokat eredményez.

Mi a leggyakoribb kérdés vagy helyzet, amivel hozzád fordulnak?

Gyerekek esetében – ahol elsősorban 6-12 éves korosztállyal dolgozom -, az érzelmi intelligencia megalapozása és fejlesztése a cél. Jó lenne, ha ez ugyanolyan alapvető tudás lenne számukra, mint az írás vagy az olvasás képessége. Leggyakrabban olyan szülők fordulnak hozzám, akiknek a gyermeke nagyon szeret rajzolni, de az is előfordul, hogy valaki nem szeret kézműveskedni, és innen kezdjük a felfedezést. A gyermek egyéni nézőpontjából közelítünk az érzelmek, erősségek világához, mindezt saját, vagy más művészi alkotáson keresztül. Az alkotást kísérő beszélgetésben a megoldás fókuszú gyerek coaching (Kids’ skills) módszertanát használom. Emellett, képi kifejezéspszichológiai (rajzelemzési) és relaxációvezető tapasztalataimmal is hozzájárulok ahhoz, hogy a gyerekek érzelmi biztonságban, teljes elfogadásban, örömben, szeretetben és bizalommal körülölelve járhassák be a maguk rejtélyes és egyedi világát.

A minket körülvevő világ nehézségei mostanában egyre többször tükröződnek a gyermekek viselkedésében és egyre inkább központi téma a félelmek és a szorongás kezelése, amiknél olyan rajz relaxációs gyakorlatokat is megismernek a gyerekek, amit később maguk is alkalmazni tudnak a mindennapokban.

„Gyerekek esetében az érzelmi intelligencia megalapozása és fejlesztése a cél.” /Fotó: Bozsánovics Judit/

Felnőtteknél leginkább a saját út megtalálását látom központi témának. Legyen szó akár az életcél meghatározásáról, párkapcsolati kérdésekről, női vagy férfi szerepek megéléséről, karrierútról, külföldre költözésről vagy vállalkozás indításáról. Általában a belső béke, az önazonos létezés és az egyéni életen is túlmutató cél megvalósítása a szempont. Egyik kedves kliensem válasza tükrözi számomra a legszebben a közös munka eredményességét, akitől megkérdeztem a coaching folyamatot záró ülés során, hogy mi más most az életében, mire azt felelte felderült arrcal, hogy “most bármire képes vagyok”. Számomra ez a legnagyobb ajándéka a kliensekkel való közös utazásnak, ahogy kinyílásukban és szabad szárnyalásukban kísérhetem őket.

Többször hangsúlyozod a humor fontosságát, a blogod és podcast-od címe is „Jóhumorú önismeret”. Mit tud hozzátenni a munkához a humor?

Hát igen, a humor… Az öröm az egyik alapérzelem, ami számos pozitív hatással van a mentális, lelki és testi jóllétre is, ezért érdemes minél többször megélni.

Számomra a humor olyan, mint egy finom hangszer, amely észrevétlenül egy magasabb energiaszintre képes repíteni, ahol más megközelítésből láthatod a körülményeidet. Különösen azért szeretem használni, mert azonnali szemléletváltást eredményez.

A blog és a podcast is abból a megfigyelésből született, hogy öröm, szeretetteljesség, könnyedség szövi át az élet mindennapokat. Ezek még a legnehezebb helyzetekben is fellelhetők (noha sok esetben ezek csak utólag válnak egyértelművé). Olyan ez, mint egy kincskeresés, ahol az élet labirintusában járva a szeretet, öröm, áldás pillanatait gyűjtjük össze.

Ahhoz, hogy másoknak segíteni tudj, neked is fel kell töltődnöd. Honnan merítesz erőt?

Úgy építem fel a napjaimat, hogy biztosan legyen tér azokra a tevékenységekre, amik energiával töltenek fel. Általában úgy indítom a napot, hogy akár csak 1 percet szánok egy olyan tevékenységre, ami pozitív érzéseket ébreszt bennem, vagy kifejezi a bennem lévő szeretetet. Ebből kiindulva folytatódhat a nap. Szerencsés helyzetben vagyok, mivel minden reggel örömtánccal fogad a kutyám, így könnyen hangolódom erre a frekvenciára. Lehangoltabb napjaimon pedig emlékeztetem magam az 5:1 arányra, azaz hogy legalább 5-ször annyi pozitív érzés ellensúlyozza a negatív megtapasztalást. Ilyenkor nyugtató zenét hallgatok, vagy feltöltődök a természetben, megengedve hogy az érzelmek és a gondolatok áramoljanak addig, míg egyszer csak tovaszállnak. Emellett rendszeresen dolgozom önmagam fejlesztésén, rendszeresen meditálok, önazonosan élek, törekszem minél többet flow-ban lenni, és a humor szemüvegén keresztül is megfigyelni az élet eseményeit.

Az év vége mindig jó alkalom a visszatekintésre, összegzésre. Ha 3 szóban kellene összefoglalni, milyen volt a 2022-es éved?

Szabadság, építkezés, kreativitás.

Mik a terveid a jövőben? 

Szárnyra kapott a kreativitásom, úgyhogy a meglévő foglalkozásaim mellett jövőre több új programot is indítok, amiben a mindennapi élethelyzetek és az önismereti munka ötvöződik. Mivel szeretek időt tölteni a kutyámmal, ezért kifejezetten kerestem annak a lehetőségét, hogy a munkám során is bevonható legyen. Ez olyan új irányokra ihletett, mint a gazdiknak szóló, coaching megközelítésű kutyanevelés sorozat, vagy a kutya asszisztált coaching, amire tavasztól kezdődően lehet hozzám jönni.  Emellett egy női közösség építő és önismereti programsorozatot is elindítunk két elhivatott társammal együtt, amit szeretettel eljuttatunk az ország minden pontjára.


Kiemelt kép: Bozsánovics Judit