2022. szeptember 23-én, az őszi nap-éj egyenlőséggel egy új szakasz kezdődött az életünkben. Milyen tanításokat és lehetőségeket hordoz magában ez a negyedév?

Röviden?

A következő negyedévben egyaránt fontos lesz a kint és a bent, de mindenképp hangsúlyos a belső munka. Az életterületek közül most kiemelkednek a biztonság, az anyagiak, az önállóvá válás kérdései. Fontosak lesznek kapcsolataink, közvetlen környezetünk.

Mi lesz a segítségünkre?

Tarisznyánkban most ott az átalakulás képessége – már tudjuk, milyen fontos a teljes transzformáció, a minőségi szintlépés, és arról is van fogalmunk, mit tehetünk érte. Tudjuk, hogy érdemes a dolgok valódi, mélyebb értelmét megkeresni a felszín látszatvalósága alatt. Tudjuk, milyen fontos megteremtenünk az érzelmi biztonságot, és képesek is vagyunk rá. A lélekből teremtés képessége is támogat majd minket utunkon. Ebben segít már megszerezett önismeretünk. És, ami igen fontos: folyamatos angyali támogatást élvezhetünk, mert már képesek vagyunk meghallani és elfogadni az égi vezettetést.

A lélekből teremtés képessége is támogat majd minket utunkon.

Mi a célunk?

Célunk most a stabilitás és biztonság megteremtése az anyagban; az élet örömeinek élvezete, termékeny erőink kibontakoztatása. Mindez akkor valósulhat meg az anyagi világban, ha a szellemi célt is teljesítjük: tudniillik, hogy lebontunk minden gondolkodásbéli akadályt, idejét múlt mintát, és helyükre a Tejút isteni, szent minőségeit engedjük beáramolni!

Képzeld el, csak képzeld el, hogyha egy ideális világban élnél, ha a saját, legmagasabb rendű szellemiséged szerint cselekednél, annak alapján hoznál döntéseket, mit tennél? Mit választanál? Na EZT van ideje most tudatosítani – és azt is, milyen ösztönerők húznak még le, milyen önkorlátozásokat kell még legyőznöd, hogy mindezt megvalósítsd?
Afelé megyünk most, hogy egy teljesen új sorskört tudjunk elkezdeni, hogy egy magasabb szellemi szintre lépjünk! De ehhez tudnod kell, mi számít igazán. Továbbá is cél a testi-lelki-szellemi átalakulás, melyre egyfajta (belső) elvonuláson készülhetünk fel.

Amit tudunk – ami elindít

Tudjuk, hogy sorsunk urai magunk vagyunk. Rendelkezünk az önmagunkra való rálátás képességével. Emlékezünk az ősi tudásra. Ez az, ami elindít minket beavató utunk következő részén! Kiemelkedően fontos most az önismeret, a lelki ismeretek útján járni, s kerülni az önhittséget és hatalmaskodást. Ehelyett a befelé fordulás, a belső munka az, aminek most értelme van. A fölöslegek elhagyása életünkből.

A külvilág tükre

Kapcsolati téren kulcsszavak most: a múlt megtisztítása, erőink megzabolázása, a szentség őrzése, felvállalás. A külvilág, a nyilvánosság, a kapcsolatok vizsgahelyzeteinek ideje jött el. Első sorban most NEM a kifelé fordulás hónapjait éljük. Karmatisztítás zajlik, és csak az tud megtörténni, aminek eljött az ideje! Semmit nem tudunk most siettetni, semmit nem érdemes erőltetni, ami a kintre van hatással. Amikor eljön az ideje, kapcsolataink megszentelődnek – de csak az maradhat, ami szeretetből fakad és igaz.

Cselekvő énünk és szellemiségünk most teljes összhangban van. Beavató tudás térhet vissza hozzánk. A múlt tisztázása időszerű beszélgetéseinkben. A biztonság megteremtésére, termékeny erőink kibontakoztatására koncentrálhatunk. A külső-belső rend létrehozása, a szerelemből teremtés, a harmóniára törekvés (a lélek legmélyén is) időszerű! A megoldás kulcsa az új dolgok beengedése életünkbe, ahol csak lehet, a szemléletváltás – ez segíthet minden váratlan helyzeten úrrá lenni is. Annak biztos tudása, hogy Ég és Föld között csatornaként működünk, hogy rajtunk keresztül áramolva tud megmutatkozni a teremtés, segít most önmagunk kidolgozásában, a fény felé törekvésben, a válaszutak kereszteződéseiben! Nem fogjuk tudni elkerülni a változást, mert a most elénk kerülő helyzeteket egyszerűen meg kell oldanunk, és a megoldás csak a totális szemléletváltással és szellemi megújulással jön el! Belső bölcsességünk is erre hív.

Erőnket most a belső elindulásra, az önmeghaladásra fordíthatjuk, a valódi felszabadulásért. Fontos lesz az önzetlenség, a közösségi létezés.

Magasabb szellemiség felé törekszünk, tanulunk és tanítunk – e téren visszatéréseket is tapasztalhatunk. Akár nagy utazásokra is indulhatunk, és sok mindent megértünk az egységről.

Az anyagi világ és a biztonságról alkotott elképzeléseink továbbra is folyamatos változásban vannak. A mély lelkiség ideje van, az álmok és a meditáció ideje. Érdemes most a szentség felé fordulni mindenféle értelemben, megélni a szexualitás szakralitását, az egységet, az Unio Mysticát is. Szerelmi kapcsolatainkban most amúgy is kiegészülésre törekszik a racionalitás és legmélyebb érzéseink. Rendre vágyunk, de feloldódásra is – és ezt létre lehet hozni. Ennek mikéntjét kutatjuk most.

Mindeközben a transzformáció megjelenik a szolgálat, a munka területén is.

Csillag Enikő, spirituális konzulens

Web: https://magikusno.wordpress.com/

banner

Photo by Mert Kahveci from Pexels