2022. december 21-én késő este (22:48) ünnepelhetjük a téli napforduló pillanatát. Az évkör e pontjától növekedni kezd a fény: a Nap eléri a Bak zodiákus nulla fokát, s innentől egyre hosszabbodnak a nappalok – bár az éjszaka még mindig fölényben van, egészen a tavaszi nap-éj egyenlőségig.

Ha e pillanatban tekintünk az égre, a következő negyed év uralkodó energetikáját láthatjuk.

Honnan indulunk?

Tarisznyánkban ott van már a Tejút bölcsessége. Tudjuk, mely magasabb elveket érdemes követnünk. A világ rendezőelveit a korábbinál jobban átlátjuk. Hitünk erős. Nyitottak vagyunk a tanulásra, s szívesen tovább adjuk tudásunkat. Életerőnket, szexuális energiánkat, (ön)gyógyító erőinket uraljuk. Képesek vagyunk az elmélyülésre. Szívünkben megnyílt a legmélyebb szeretet tere.

Merre tartunk, mi a célunk?

Az előttünk álló időszak fő célja a polaritások, az ellentétes nézőpontok megismerése, megértése, a tanulás. Fontos lesz a kommunikáció ember és ember, de ég és föld között is. Hangsúlyos ugyanakkor az élet apró örömeinek megélése. Fizikai és szellemi mozgékonyságot lenne most jó megvalósítani. Itt az idő sportolni, kimozdulni, tanulni, beszélgetni, új eszméknek nyílni meg, s kisebb utazásokat tenni.
A folyamat szellemi célja, hogy hamarosan meg tudjuk hozni a döntést a továbblépés irányáról. A tavaszi napfordulóra valószínűleg világosan látjuk majd, milyen útkereszteződésben állunk, s ekkor alkalmunk lesz a lehúzó erők követése helyett a fényesebb ösvényt választani. A cél a belső beavató útra lépés.

A következő hónapok fontos munkája még, hogy már az isteni elveknek megfelelően teremtsünk stabil alapokat, anyagi értelemben is.

Milyen erők ébrednek bennünk? Mi indul most el?

Felébred bennünk a rend iránti vágy. Egyre fontosabbnak érezzük a külső-belső rendteremtést, illetve az Univerzum rendjének megismerését. Ennek kapcsán érdemes azért nem szőrszálhasogatással tölteni az időt. Előtérbe kerül a szolgálat.
Önmagunkat és társainkat tanuljuk szeretni.

Életünk uralásáért dolgozunk, miközben egyre inkább rálátunk önmagunkra.

Megtaláljuk az őseink bölcsességéhez vezető utat. Teremtő erőink, fénynemző képességünk, alkotó energiánk növekszik.

Kapcsolataink és a külvilág

Kapcsolatainkban most az egységet, a harmóniát élhetjük meg, s alkalmunk lesz az ego meghaladására. E területen érdemes a megérzésekre hagyatkozni, de álmaink is sokatmondóak lehetnek.

A szeretet bölcsességét jó most működtetni minden körülmények között.

Tisztázhatjuk a jövőt érintő kérdéseket. A múltból visszaáramló képességek, lehetőségek segítenek megoldani a jelen helyzeteket.

Mit üzennek az égitestek?

Cselekvő énünk számára most elérkezett a sorsfeladatok felvállalásának, az ösztönerők megzabolázásának és az igaz értékek megőrzésének ideje. Amint az imént már szó volt róla, a szeretet bölcsességét a gyakorlatban működtetni lenne most jó, különös tekintettel otthonunkra, családunkra, de egy nagyobb méregtelenítő kúrát is sikerrel elvégezhetünk a következő hónapokban, illetve tisztább életmódra térhetünk át. Ugyancsak ideje van az Isten felé fordulásnak, a közösségi munkának, de akár a nagyobb utazásoknak is.
Lelki szinten a befelé fordulás, a fölöslegek elengedése zajlik. Erőink, ösztöneink uralása, s a mély transzformáció a feladat. Ideje elengednünk mindent, ami nem a legmélyebb szeretet erejét képviseli! Kapcsolataink most felértékelődnek, egyre fontosabbá válik megérteni egymást. Teret kap az önlegyőzés, az egos késztetések feletti győzedelmeskedés. A jelenlét gyakorlatai különösen hasznosnak bizonyulhatnak.
Szellemünk szárnyal: a szépség és az igaz értékek felé fordulunk. Hangsúlyos a szellemi küldetés felvállalása. A szellemi gyakorlatok gyümölcsözőek lesznek, magasrendű égi tudás érkezhet általuk, s önmegvalósító törekvéseinket is segítik.
A harmónia megteremtése most első sorban a kreativitás területén történhet, de ugyancsak jó módja lesz a gyerekekkel töltött idő. A stabilitásért az ösztönerők kézben tartása továbbra is fontos. Lépésről lépésre haladva, a szívünknek kedves kapcsolatokat és tevékenységeket felvállalva haladhatunk. Váratlanul bevillanó zseniális ötleteink lehetnek!
Erőinket most elsősorban a nagy összefüggések megértésére és az isteni minőségek mentén a stabilitás megteremtésére fordíthatjuk. Kapcsolatainkban helye lesz az önmeghaladásnak. Az egos késztetéseket, a kis én félelmeit ideje lebontani, hogy közelebb kerülhessünk egymáshoz.
Itt van az ideje, hogy kapcsolatainkban és a külvilág felé most egyértelműen kinyilvánítsuk igazságunkat, hitünket.
Vizsgahelyzeteket élhetünk meg a munka és szolgálat területén: ha vállaljuk a komfortzónából való kilépést, csak az igazi értéket képviselő, szeretetből fakadó dolgok maradnak életünk részei, miközben minden tisztul, s friss, gyermeki energia áramolhat be.
Zsenialitásunk most elsősorban a nagy összefüggések területén mutatkozhat meg, illetve, mint már említettem, kreatív önkifejező folyamatainkat támogatja.
A nagy fordulatok, a transzformáció ideje pedig elsősorban szintén a kreativitásban jött el, illetve ez az a terület, ahol most hatalmas erők munkálkodnak – de ahhoz, hogy szárnyalni tudjunk velük, mindenképp szükséges a megújulásra, a teljes átalakulásra való képesség.

Áldott Fényünnepet kívánok:

Csillag Enikő, spirituális konzulens

banner

Photo by: pixabay.com