Hihetetlenül izgalmas energiákkal köszönt ránk május harmadik hete. Senki sem fog unatkozni, ezt garantálhatom: a mély átalakulás, az erőteljes érzelmek, tudatosodás és nagy megértések idejét éljük.

A Nap a hét végéig a Bikában halad. Szombatig ideje van a stabilizálásnak, s az élet élvezetének. Anyagi dolgaink rendbe tétele aktuális. Szombat hajnalban fő világítónk az Ikrekbe lép át, s innentől a tudás megszerzésén, információk áramoltatásán, különféle ügyletek megkötésén, a kommunikáción és kisebb utazásokon lesz a hangsúly.
Csillagképi értelemben a Nap egész héten a Bika és az Eridanus csillagai alatt halad – beavató utunkat járjuk, termékennyé téve most az életet. Így egészen június közepéig annak van ideje, hogy energiát tegyünk mindabba, amit igazán szeretünk, s ami által gyarapodhatunk.

Heti Holdnaptár

Hétfőn erőteljes átalakító energiákkal köszönt ránk a Skorpió Telihold, melyről bővebben az alábbiakban még írok. Az biztos, hogy mély érzésekkel, titkokkal, akár félelmekkel is dolgozhatunk most, méghozzá a teljes érzelmi regenerálódás céljával. Ugyancsak ideje a szexualitás gyógyításának, felemelésének. Kora délután a Hold a Nyilasba lép, új célok kitűzésének ideje van. Lelkesedés, optimizmus, megkönnyebbülés hatja át a teret.
Kedden már a fogyó Hold energiái érvényesülnek, innentől a feleslegek eltávolításának, a csökkentésnek, fogyasztásnak van ideje.
Szerda kora délután a Bakba érkezik. Most precizitást, kitartást igénylő munkáinkat vehetjük elő. Ezekben a napokban inkább racionális vezérlés alatt vagyunk, így érdemes most mindazt átgondolni, ami igényli az elfogulatlan és praktikus megközelítést.
Pénteken kora délután a Vízöntőbe lép át a Hold. Tisztítás, tisztázás, karmaletétel ideje van. Most érdemben tehetünk közösségeinkért is, kreatív energiánkat használva találhatunk mindenki javára megoldásokat.
Vasárnap késő délután a Halakban folytatja útját: érzelmes napok jönnek; misztikus hangulat, az egység megélése hatja át a téridőt.
Hétfőtől egészen péntekig a Hold a Kígyó Feje, a Kígyótartó, a Kígyó Farka és a Tejút alatt halad, így ez az időszak fokozottan alkalmas a gyógyulásra, ösztönerőink tudatosítására és kézben tartására, szexualitással kapcsolatos gyógyításra, s a magas rendű Tejút minőségek lehozatalára.

Gyógyító Telihold és Holdfogyatkozás

HÉTFŐN a kora reggeli órákban gyógyító telihold ragyog fel az égen. Olyan sokrétű és varázsos módon, hogy mindenképp megéri néhány sort szentelni neki a heti tudnivalók között. A telihold Nap és Hold szembenállásával valósul meg. A Nap, mint a tudatosság fénye megvilágítja lelkünket, érzéseinket. Ezen a különleges hétfőn a Hold a Skorpió zodiákusban tartózkodik. A Skorpió a transzformáció állatövi jegye. Lelkileg most nagyon termékenyek lehetünk, miközben az érzelmi biztonság elérésére törekszünk. Nagy lelkierő is megnyilvánulhat a mai napon, amelynek leginkább a titkok, a mögöttes mozgatók, a felszín alatti dolgok feltárásában vehetjük hasznát. Mély belső átalakulás zajlik tehát. Ezt még erőteljesebbé teszi a tény, hogy a Hold csillagképileg a Kígyó Feje és a Mérleg jövő igazságait mérő serpenyője (régebbi felfogás szerint a Skorpió ollói) alatt halad.

A jövőnk kerül most mérlegre – s éppen ezért ideje levágni magunkról, illetve átalakítani minden zavaró érzelmet! Ösztönerőink tudatosítása zajlik, ráláthatunk, mit miért érzünk, miért csinálunk, viselkedésünk, esetleges önsorsrontásunk hátterében mi áll? S ha ráláttunk, annak kötőereje szűnik, s az előjel nélküli energiát immár másba csatornázhatjuk át.

Ezt a rálátást segíti tehát a Nap, a Holdat felragyogtatva fényével szemből, a Bika zodiákusából, a Bika csillagai alól, együttállásban az Algollal.
Kifejezetten fontos most minden olyan érzés, ösztönös viselkedés, amely az anyaggal, az anyagiakkal, a biztonsággal, a termékenységgel, élvezetekkel, alkotóművészettel és szépséggel, sőt: a szerelemmel kapcsolatos.

Miért működik, vagy miért nem működik mindez az életünkben? MITŐL FÉLÜNK, MI DERMESZT KŐVÉ? Hol van szükségünk átalakulásra? Ezt mutatja meg a Telihold.

S itt még nincs vége, hiszen az ún. Felszálló és Leszálló Holdcsomóponttal, a Sárkányfejjel és Sárkányfarokkal együttállásban ragyog fel az égen. Előbbihez a Nap, utóbbihoz a Hold kerül közel ezen a napon. Mire számíthatunk ennek kapcsán? Egyrészt, mint erről föntebb már szó volt, mély belső tudatosodást élhetünk meg. Másrészt a tudatosodás meghozza a cselekvés idejét is. Belső útkereszteződéshez, döntési helyzetbe érkezünk, ahol szabadságunkban áll megválasztani, felhasználjuk-e a tovább indulásnál a most megszerzett tudást? A belső figyelem és a felszabaduló erők egyszerre vannak most jelen.
S még valami: e nap hajnalán a telihold holdfogyatkozással párosul. Az égi tünemény hazánkból nem lesz jól látható, mégis érdemes lesz megfigyelni, milyen analógiákat ébreszt bennünk. Mi az, amitől szívesen elbúcsúznánk már? Milyen érzések, lehúzó erők? Mindez az új elindulásért történhet.
Kora délután a Hold a Nyilasba lép.

Csillagüzenetek, bolygófényszögek

KEDDEN a Nap az Algol csillag alá érkezik. Ismét csak a cselekvő én alkalma nyílik meg arra, hogy felismerje, miért nem cselekszik? Mi akadályozza a teremtésben, milyen félelmek bénítják? Leginkább az anyagi termékenység, a biztonság és a szerelem érintett itt.
A Hold ma csökkenni kezd.

SZERDA reggel a Mars utoléri a Neptunuszt. Találkozójukra a Halak zodiákusában kerül sor, a Halak csillagkép visszaúszó halának fonala alatt. Mély lelki erő mutatkozik meg ismét. Önmagunk elől is rejtett, legmélyebb érzéseink most a tűz átalakító erejével találkoznak. Erő és erőszak kérdése is megjelenhet. Ugyancsak jelen van az egység témája. Láttunk már arra példát a világban, hogy ezt kényszerrel akarták megteremteni, külső nyomással. Ez hibás megközelítés.

A valódi egység belül, a lélek mélyén születik meg, erőink felemelése, átalakítása által. Akkor, amikor legyőzve önmagunkat, egónk és ösztöneink zárt köreiből kitörve, önazonosan merjük élni a szeretetet.

A visszaúszó hal utal rá, hogy visszatérő feladatokkal találkozhatunk e téren, de ezek megoldásához most kapjuk vissza a lelki erőt is – méghozzá a megértés, a tudatosodás által! Az együttálláshoz ugyanis a Nap is kapcsolódik, a szintézis alkotás fényszögével, egy szextillel.
Kora délután a Hold a Bakba lép.
A késő esti órákban a retrográd Merkúr eléri a Mirfakot, mely az égi Perseus legfényesebb csillaga. Annak van most ideje, hogy szellemünk ráébredjen isteni eredetére.

CSÜTÖRTÖKÖN kora délután pontosodik be a Nap Plútónak adott trigonja. Önmagunk átalakítása kerül most fókuszba, s ehhez nagy energiát kapunk. Félelmeinkkel szembenézve, szellemi erőinket összegyűjtve, lépésről lépésre zajlik a folyamat, melynek célja a valódi szárnyalás, a felemelkedés megélése. Továbbra is erősen érintett: szerelem, biztonság, bőség, termékenység.

Hétvégi csillagüzenetek

PÉNTEKEN kora hajnalban pontosodik be a (Nappal már majdnem egzaktul együtt álló) Merkúr Jupiterrel alkotott szextil fényszöge. Világossá válnak a múlt igazságai, általában az igazság, s az is, milyen szellemi korlátok ledöntésének van itt az ideje.
Kora délután a Hold a Vízöntőbe lép.
Az esti órákban a Nap és a Merkúr megérkezik a Plejádok alá, s egész hétvégén e térben tartózkodnak majd. Termékeny és világos szellemiséggel itatódunk át, sok minden tisztázódik, láthatóvá, érthetővé válik, s ennek fényében cselekedhetünk.

SZOMBATON kora hajnalban a Nap átlép az Ikrek zodiákusába. Fizikai és szellemi mozgékonyság, tanulás, a polaritások megismerése, az emberi kapcsolatok, a kommunikáció, az információ áramlás élénkülése lesz fókuszban, ezt tapasztaljuk. Jövünk-megyünk, kapcsolódunk, ügyeket intézünk, beszélgetünk, üzleteket kötünk… S megismerjük magunkat egymásban. A társ, mint tükör mindig fontos témája az Ikreknek.
Ma a Nap Merkúrral alkotott együttállása is bepontosodik, miközben eléri az Alcyone csillagot, így ma a legerősebb a szellem világossága, s a cselekvő én szintén rendkívül termékeny energiákkal dolgozhat. E csillag a Plejádok, az istenek szerelmi fészkének, a Bika csillagkép nemző részének legfényesebbje; misztikus teremtő középpont. Érdemes ezt a nagy és szép erőt használni ma, s a környező napokban.
Estétől a Vénusz eléri a Halak felfelé úszó halának csillagterét, s így lassan új sorskört kezdhetünk végre. Szerelemben, egyéb vénuszi témákban fölfelé, a jövő irányába indulunk.

VASÁRNAP kora hajnalban a Vénusz eléri a Cet Baten Kaitos csillagát. Önmagunk kidolgozásának helye ez az égbolton, a Cet orra, ahol most valamennyi vénuszi analógia kapcsán érvényesül: ideje megújulni. Szerelemben, teremtésben, biztonságban, alkotásban, anyagiakban – kinek miben…
Ma a retrográd Merkúr is a Plejádok csillagterébe lép, s késő este ugyancsak eléri az Alcyonét.
Délután a Hold a Halakba érkezik; az utolsó negyed napja van.

Áldott napokat kívánok!

További írások a szerzőtől: https://magikusno.wordpress.com/blog-2/
Facebook: https://www.facebook.com/magikusnoutja
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChR9wCpkH_hwlAbWzDRTucQ

banner

Photo by: pixabay.com